close
MENU

Publications

12 September 2016

Magazine “Visnyk. Reityng”. Administrative appeal: reforming procedures

Source: Magazine "Visnyk. Reityng". Administrative appeal: reforming procedures

Спецпроект «Точка зору»

На думку багатьох українських юристів, тенденції щодо оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному порядку свідчать про позитивні зміни у процесі. Вагому роль в цьому відіграє виважена позиція ДФС України, діяльність Ради бізнес-омбудсмена, а також підвищення активності Мінфіну у питаннях щодо адміністративного оскарження, — переконані в юридичній фірмі Sayenko Kharenko. 

Оскарження податкових повідомлень-рішень в адміністративному порядку може стати дієвим механізмом розв’язання податкових спорів. З моменту свого запровадження ця процедура виконувала здебільшого формальну функцію — скарги нерідко подавалися з метою підготувати обґрунтованішу позицію для подальшого судового розгляду. Частка задоволених в адміністративному порядку скарг становила близько 5 %.

Позитивних змін така ситуація почала зазнавати протягом останнього року. Передусім про це свідчить офіційна статистика, відповідно до якої центральний апарат ДФС у квітні 2016 р. задовольнив 18,2 % скарг (від загальної оскаржуваної суми).

Однією з причин зростання частки задоволених скарг можна назвати зміну підходу самого центрального апарату до адміністративної процедури — дедалі частіше скарги розглядаються по суті, з уважним вивченням обставин справи; береться до уваги актуальна практика ВАСУ та ВСУ, а відтак і судова перспектива справи.

Певну роль у цих змінах відіграє діяльність Ради бізнес-омбудсмена, яка з моменту свого створення розглянула 89 скарг на дії ДФС, пов’язані з податковими перевірками (приблизно 10 % від загальної кількості скарг, що надійшли). Спостерігається поширення практики залучення представників Ради до участі у розгляді скарг, що подаються до центрального апарату ДФС.

Не можна не відзначити підвищення активності Мінфіну у питаннях щодо адміністративного оскарження. Маються на увазі як публічні позиції, що висловлюються представниками міністерства з приводу деяких гучних справ, так і його нормотворчі ініціативи, зокрема, оприлюднений на сайті Мінфіну проект змін до наказу Мінфіну України від 21.10.2015 р. № 916 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами», які передбачають перехід до більшої відкритості процедури, розширення обсягу прав платника податків, підвищення стандарту вмотивованості рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг. Серед інших ініціатив слід відзначити можливість переходу до одноланкової системи адміністративного оскарження (тільки на рівні центрального апарату ДФС) та запровадження показників (так званих KPIs), покликаних підвищити реальну ефективність процедури.

Позитивно оцінюючи ці тенденції можна окреслити шляхи подальшого реформування процедури адміністративного оскарження. Одним із головних чинників, який впливає на якість процедури, є удосконалення професійного рівня відповідальних працівників ДФС. Отже, першочерговим завданням має бути його постійне підвищення, зокрема, за допомогою тематичних семінарів, забезпечення належного науково-методичного супроводження діяльності ДФС, залучення у ДФС кращих податкових консультантів з бізнесу.

По-друге, у разі переходу до одноланкової системи адміністративного оскарження ДФС знадобиться інституційний ресурс, який відповідатиме обсягу скарг (кількість яких протягом року сягає кількох десятків тисяч). Доцільно сфокусуватися на зменшенні кількості перевірок. Цього можна досягти, з одного боку, шляхом постійного узагальнення і централізації практики застосування податкового законодавства контролюючими органами у формі узагальнюючих податкових консультацій, обов’язкових для контролюючих органів. З іншого боку, слід підвищувати ефективність власне перевірок (зокрема, встановленням адекватних KPIs).

Третім напрямом реформування у цій сфері має стати розвиток та заохочення альтернативних методів вирішення податкових спорів (медіація, інші форми посередництва тощо) – їх ефективність і вигідність для всіх учасників процедури доведена досвідом багатьох країн. 

Сергій Верланов

Канд. юр. наук, партнер Sayenko Kharenko            

Анонс номеру: Журнал «Вісник. Рейтинг» №2—3 /2016

Share:

More Publications
Show More