close
MENU

Publications

Key contacts
14 August 2020

Legal audit is one of the important factors for a successful business (In Ukrainian)

Source: Юрист & Закон

Своєчасне отримання необхідної інформації – одна з головних складових успішного бізнесу. Якщо, приміром, інвестор «А» отримав 20 % інформації про компанію, а інвестор «Б» – 80 %, з’являється асиметрія інформації, і доволі просто визначити, хто з інвесторів стикнеться з більшими ризиками.

Юридичний аудит як спосіб усунути асиметрію інформації

Асиметрія інформації постійно наявна в бізнесі, і значну частину діяльності спрямовано на спроби пом’якшити чи усунути її. Такі спроби частіше призводять до зміни пропорції асиметрії, ніж до балансу, однак представники бізнесу усвідомлюють, що ігнорування асиметрії інформації може спричинити серйозні негативні наслідки.

Юридичний аудит – один із найкращих інструментів для усунення асиметрії інформації, зокрема в М&A-правочинах, інвестиціях і контролі стану бізнесу. Наприклад, відсутність інформації про значні фінансові зобов’язання компанії, яку придбавають, можуть згодом перетворитися на збитки для покупця.

Юридичний аудит уже давно став важливим інструментом для отримання інформації в бізнесі. Деякі джерела зазначають, що юридичний аудит – це лише незначна частина загального аудиту, і його функція полягає у формальній перевірці документів. Однак ті, хто хоча б раз брали участь у подібному процесі, усвідомлюють помилковість такого твердження. Сьогодні юридичний аудит нерозривно пов’язаний із бізнес-консалтингом, оскільки обмеження лише правовим полем без урахування особливостей бізнесу не призведе до результату. Складно оцінювати ризики, не розуміючи бізнес-моделі компанії та її внутрішніх процесів.

Юридичний аудит є важливим передусім у декількох напрямах.

M&A-правочини. В M&A-правочинах юридичний аудит – обов’язкова умова. Нерідко такий аудит проводять і покупець, і продавець, але їх кінцеві цілі все-таки різняться. Для продавця юридичний аудит важливий насамперед для розуміння стану свого бізнесу й оцінювання виявлених ризиків. Отримання такої інформації дає продавцеві уявлення про справедливу ціну та можливість пом’якшити чи усунути виявлені ризики, що в майбутньому дасть змогу змінити ціну й умови правочину.

Для покупця юридичний аудит – одне з найважливіших джерел інформації про бізнес, який він має намір придбати. Як і у випадку продавця, покупець може оцінити стан бізнесу й виявлені ризики. Така інформація надасть змогу покупцеві спланувати свої наступні кроки в переговорах. Результати юридичного аудиту можуть вплинути на ціну і навіть предмет правочину. Наприклад, якщо спочатку покупець мав намір придбати компанію (share deal), то, оцінивши результати аудиту, він може прийняти рішення щодо купівлі деяких активів такої компанії (asset deal). Крім того, своєчасне отримання інформації також дає змогу покупцеві ретельніше обміркувати умови майбутнього правочину.

У довгострокових правочинах нерідко передбачають два юридичні аудити: на початковому етапі та після завершення правочину. Аудит після завершення дає змогу отримати інформацію про поточний стан бізнесу і може стати приводом для позову в разі, якщо відбулися порушення умов, передбачених договором.

Види звітів також можна адаптувати до цілей покупця і продавця. Приміром, звіт, у якому зазначено лише ризики, буде доречним у випадку, коли немає потреби в докладній інформації про бізнес, а якщо покупець придбаває бізнес у новій для себе сфері, радники можуть надати докладний опис компаній та їх діяльності.

Інвестиції. На практиці юридичний аудит у сфері інвестицій і M&A-правочинів мають чимало спільного. Якщо компанія прагне залучити інвестиції, то юридичний аудит буде обов’язковою умовою. Як і у випадку продавця в M&A-правочині, компанія проводить підготовку, оцінює ризики, але в компанії зазвичай більше часу на усунення виявлених ризиків. Крім того, проведення юридичного аудиту нерідко дає змогу залучити більше інвестицій порівняно з компаніями, які такий аудит не проводили.

У деяких випадках інвестори також прагнуть самостійно провести юридичний аудит для прийняття наступних рішень.

Перевірка стану бізнесу. Припустимо, власник бізнесу не має наміру ні продавати його, ні залучати інвестиції, та юридичний аудит все-таки може бути для нього корисним. Залучення зовнішніх радників допоможе отримати об’єктивну оцінку ситуації в компанії. При цьому таке рішення буде корисним і власникові, який не бере активної участі в управлінні бізнесом, і власникові, який управляє всім самостійно.

Справедливо зазначити, що в компаніях зазвичай є внутрішні юристи. Дійсно, внутрішні юристи краще розуміють компанію, постійно задіяні в усіх процесах. Іноді таке постійне перебування в компанії не дає змоги вчасно ідентифікувати ризики, а іноді компанія зростає, а юрист продовжує працювати самостійно. Причин може бути багато, але бізнес повинен вживати заходів для своєчасного отримання інформації.

Висновки, отримані після завершення юридичного аудиту, дають можливість компаніям не лище краще розуміти їх поточний стан, а й внести коригування або повністю змінити стратегію їх розвитку.

Кого залучати до процесу юридичного аудиту

Досить часто можна почути два запитання: кого необхідно залучати до проведення юридичного аудиту та навіщо когось залучати, якщо є внутрішні юристи? Варто зазначити, що внутрішні юристи можуть провести юридичний аудит і нерідко його проводять.

Згідно з усталеною практикою, у M&A-правочинах до юридичного аудиту залучають зовнішніх радників. У такому разі важливі надійність та об’єктивність, а також частенько репутація зовнішнього радника, який проводив аудит. Подібний підхід усе частіше використовують і у сфері інвестицій. Залучення незалежних зовнішніх радників – один зі способів усунути ризики, зокрема маніпуляції інформацією, оскільки отримання викривленої інформації згодом може призвести до серйозних фінансових втрат.

У питанні обрання радника також слід ураховувати асиметрію інформації. Зовнішні радники частіше проводять юридичні аудити і працюють із компаніями з різних галузей, отже, коло їх інформації більш широке. Проте внутрішні юристи володіють значно більшою інформацією про сферу, у якій працюють. У процесі проведення юридичного аудиту взаємодія зовнішніх радників і внутрішніх юристів допоможе забезпечити якісний аналіз та об’єктивну оцінку ризиків.

Іноді обсяг інформації, яку надають для аналізу, може створювати плутанину й перешкоджати розумінню реальної ситуації. Юридичний аудит – найбільш докладне і структуроване джерело інформації про бізнес, доступне для сторін. Наявність такої інформації надає якісні переваги для прийняття наступних рішень.

Share:

More Publications
Show More