close
MENU

Publications

Key contacts
22 February 2019

Who is at risk? Responsibility of car carriers within the boundaries of internal communication (in Ukrainian)

Source: Yuridichna Gazeta

Відповідальність автомобільних перевізників у межах внутрішнього сполучення

Щоденні перевезення — це буденні ризики для експедиторів, перевізників, вантажовідправників та вантажоотримувачів. Пошкоджені, втрачені й викрадені товари, на жаль, є звичайною та поширеною проблемою при перевезенні вантажів. Однак хто несе відповідальність за ці ризики? Де вона починається, а де закінчується? У цій статті наводиться короткий огляд деяких правових питань щодо обмеження відповідальності перевізника, а також відповідні приклади регулювання цього питання в міжнародній практиці.

У випадку транскордонного транзиту відповідальність за збереження вантажу регулюється, передусім, відповідними міжнародними угодами. Водночас до внутрішніх перевезень застосовуються норми чинного законодавства України.

Сг. 924 Цивільного кодексу України передбачено, що перевізник відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачу, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, багажу, пошти в розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Read More

Share:

More Publications
Show More