close
МЕНЮ

Публикации

Ключевые контакты
6 февраля 2017

Новые подходы АМКУ, или высокие стандарты ведения бизнеса – не панацея от расследований (на украинском языке)

Источник: Юридическая газета

АМКУ протягом останніх 2-х ро­ків результативно завершив 3 роз­слідування щодо антиконкурентних узгоджених дій під час дистрибуції фармацевтичних препаратів. Хоча методологічні підходи АМКУ зага­лом у цих справах є подібними, пев­на новизна та еволюція спостеріга­лась навіть у межах цих 3-х справ.

Протягом 2014 р. — першого пів­річчя 2016 р. Антимонопольний ко­мітет України (далі — АМКУ) концен­трував свою увагу на дослідженні фармацевтичного ринку, квінтесен­цією якого було затвердження відпо­відного звіту. Вже у вересні 2016 р. АМКУ перейшов до безпосеред­нього застосування Закону «Про захист економічної конкуренції» щодо фармацевтичного ринку та прийняв рішення у 2-х справах щодо антиконкурентних узгоджених дій компанії «Алкон Фармасьютікалз ЛТД» (м. Фрібург, Швейцарія) та її дистриб’юторів, а також ТОВ «Серв’є Україна» та його дистриб’юторів, роз­слідування яких тривало ще з 2012 р.

Увагу ринку фармацевтичної про­дукції приділяв не лише АМКУ, але і його територіальні відділення, які розглянули не один десяток справ про порушення, зокрема про зловживан­ня монопольним становищем, анти- конкурентні узгоджені дії, антиконкурентні дії органів влади тощо, а також надали сотні рекомендацій про припи­нення дій, які містять ознаки порушен­ня законодавства та усунення причин виникнення цього порушення.

Однак найбільш цікавими, з пози­ції новизни підходів у процесі засто­сування законодавства про захист економічної конкуренції, стали рі­шення щодо згаданих компаній та їхніх дистриб’юторів, які були визна­ні порушниками конкуренційного законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.

Прочитать больше

Поделиться:

Больше Публикации
Показать больше