Президент підписав закон «Про санкції»

14 серпня 2014 року Верховна Рада України («ВРУ») прийняла закон «Про санкції» («Закон»), який містить невичерпний список більш ніж 25 видів економічних обмежень, що можуть застосовуватись до іноземних держав, іноземних юридичних та фізичних осіб, що здійснюють терористичну та будь-яку іншу діяльність, яка загрожує суверенітету та територіальній цілісності України.   

З метою захисту національних інтересів та національної безпеки України, а також для протидії терористичній діяльності та порушенням прав людини, санкції можуть застосовуватись по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Закон встановлює, що підставами для застосування санкцій можуть слугувати, між іншим, дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини, призводять до експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку та повноцінного здійснення громадянами України їх прав та свобод.       

Види санкцій

 • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
 • обмеження торговельних операцій;
 • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
 • запобігання виведенню капіталів за межі України;
 • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
 • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
 • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
 • заборона користування радіочастотним ресурсом України;
 • обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
 • заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
 • заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
 • повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;
 • заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
 • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
 • заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;
 • заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
 • запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
 • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
 • заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
 • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
 • відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
 • припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;
 • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
 • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

Механізм застосування, внесення змін та скасування санкцій

Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій вносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони («РНБО») ВРУ, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, НБУ та Службою безпеки України. Проте рішення про застосування, скасування та внесення змін до санкцій приймається РНБО.

Рішення РНБО щодо секторальних санкцій вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин ВРУ. Таким чином, відповідне рішення РНБО набирає чинності з моменту прийняття постанови ВРУ.

Рішення РНБО щодо персональних санкцій вводиться в дію указом Президента України та набирає чинності з моменту видання відповідного указу Президента України.

На додаток, Закон передбачає такий вид санкцій як припинення дії міжнародних договорів, стороною яких є Україна. У такому випадку рішення про застосування такого виду санкцій приймає ВРУ.

За додатковою інформацією звертайтеся до Тетяни СліпачукНаталії Микольської або Леоніда Антоненка.  

Подібні новини

05 Вересня 2022

Новини

Результати спільного дослідження Sayenko Kharenko та Асоціації “IT Ukraine” щодо стану і перспектив релокації ІТ-компаній «Релокація. Новий ІТ-ландшафт України»
01 Липня 2022

Новини

Звіт по роботі фонду «Дихай» за червень
22 Травня 2022

Новини

Україні потрібна допомога, про це не можна забувати
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.