Brands Update. Серпень 2014 р.

Рекламна добросовісність торговельної марки

Нещодавня судова практика оскарження рішень Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо накладення штрафів за поширення інформації, що вводить в оману вказує на розширення правозастосовної практики щодо необхідності забезпечення добросовісного використання зареєстрованої торгової марки.

Зокрема ще у 2013 році Територіальним відділенням АМКУ було визнано недобросовісною конкуренцією дії виробника молочної продукції (Виробник) щодо розміщення на власному веб-сайті та на упаковці молочної продукції інформації стосовно походження товару, зокрема, шляхом використання позначення “З ЧИСТИХ КАРПАТ” (Позначення). Рішення АМКУ було оскаржено Виробником до господарського суду. Виробник зокрема посилався на те, що він є володільцем торговельної марки “З ЧИСТИХ КАРПАТ”, яка ніким не оскаржена і реєстрація якої не відмінена, а тому правомірно наноситься на упаковку та розміщується на сайті.

Розглянувши спір, Вищий господарський суд України (ВГСУ) підтримав законність рішення АМКУ. ВГСУ прийшов до висновку, що використання Позначення є недобросовісним, оскільки сприяє поширенню інформації, що вводить в оману і ставить Виробника у більш вигідне положення по відношенню до конкурентів. Зокрема судом було встановлено, що лише 20% молока було зібрано на території Карпатського регіону. У цій частині позиція суду базується на вимогах статті 17 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Закон) відповідно до якої власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Варто вказати, що раніше стаття 17 Закону використовувалась переважно для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку з невикористанням торговельної марки протягом трьох років.

При цьому, підтримуючи законність рішення АМКУ, ВГСУ не ставив під сумнів законність реєстрації Позначення. ВГСУ відзначив, що факт видачі свідоцтва на знак для товарів і послуг свідчить про те, що Позначення відповідає умовам надання правової охорони, по суті не містить ознак оманливості або можливого введення в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Очевидно, що подальша правозастосовна практика щодо забезпечення добросовісного використання торговельної марки та уникнення поширення інформації, що вводить в оману буде розвиватись із урахуванням розглянутої вище судової практики.

Українські санкції: обмеження для інтелектуальної власності

У серпні 2014 р. Парламент України прийняв Закон України “Про санкції” (Закон), прийняття якого пов’язано із конфліктом на Сході України. Відповідно до вказаного Закону одним із видів санкцій є заборона передання технологій та прав на об’єкти права інтелектуальної власності. Іншими видами санкцій, які також можуть поширюватись на інтелектуальну власність є: а) блокування активів; б) тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; в) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких відповідні особи володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу або мають вплив на управління юридичною особою чи її діяльність та г) запобігання виведенню капіталу за межі України (Санкції).
За загальним правилом Санкції можуть застосовуватись з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, громадян України, юридичних осіб, створених за законодавством України, а також інших суб’єктів. Законом передбачені підстави для застосування санкцій, що полягають у вчиненні такими особами визначених Законом дій (наприклад, дій, які створюють реальні та потенційні загрози економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, призводять до обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку).
Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін щодо секторальних санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин ВРУ. В свою чергу, рішення РНБО щодо персональних санкцій вводиться в дію указом Президента України та набирає чинності з моменту видання відповідного указу Президента України.

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Олександра Падалки або Олега Климчука або пишіть нам на Brand-protection-team@sk.ua.

Подібні новини

27 Січня 2023

Новини

Понад 5,5 мільйонів гривень зібрали в рамах ініціативи «Новорічне диво під час війни»
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України продовжив дії Постанов, прийнятих у 2015 році, що накладають обмеження на ввезення товарів, що походять з російської федерації
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.