Україна: Рік реформ у сфері контролю за економічними концентраціями

2016 рік був насичений подіями для юристів у сфері конкурентного права в Україні. Нове керівництво Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ), призначене трохи більше року тому, ініціювало та реалізувало багато вдосконалень законодавства і відразу ж вжило заходів, спрямованих на перетворення АМКУ в сучасне та ефективне конкурентне відомство. Верховна Рада України підтримала цю реформу та  внесла низку важливих змін до конкурентного законодавства.

Методика розрахунку штрафів

Реформа  розпочалась з розробки Рекомендаційних роз’яснень щодо визначення розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Рекомендації) у вересні 2015 року. Рекомендації розробилидля підвищення прозорості та передбачуваності штрафів, що накладаються АМКУ. Українське законодавство дозволяє АМКУ на власний розсуд визначати суму штрафу в рамках максимальної межі, яка сягає певного відсотку від обсягу реалізації суб’єкта господарювання в світі (наприклад, 5% за порушення в сфері контролю за концентраціями). З метою підвищення прогнозованості розміру штрафних санкцій Рекомендації впроваджують методику, яку АМКУ повинен дотримуватися при визначенні розміру штрафу за порушення. Процес визначення розміру штрафу складається з двох етапів: (1) визначення базової суми штрафу, що залежить від отриманого доходу на ринку, на якому було здійснене порушення, і (2) коригування базової суми штрафу з урахуванням пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин.

Амністія за концентрації, здійснені без дозволу АМКУ

Разом з методикою розрахунку штрафів Рекомендації запровадили процедуру амністії за концентрації, здійснені без дозволу АМКУ в минулому. Очікувалося, що можливість звернення за амністією триватиме протягом одного року, до 15 вересня 2016 року.  Після численних дискусій та у відповідь на звернення від бізнес-спільноти АМКУ продовжив період амністії ще на півроку, до 15 березня 2017 року.

Відповідно до процедури амністії у випадку виявлення суб’єктом господарювання факту неотримання дозволу АМКУ на M&A-трансакцію, завершену до 15 вересня 2015 року, суб’єкт господарювання може звернутися до АМКУ із заявою про надання дозволу post factum. У такому випадку АМКУ зобов’язується застосувати до порушника відносно незначну фіксовану суму штрафу в розмірі 102 000 грн (приблизно 3 400 євро), незалежно від суми доходу від реалізації товарів, робіт та послуг порушника.

Публікація рішень

Ще одним кроком на шляху до прозорості в роботі АМКУ була його ініціатива щодо публікації витягів зі своїх рішень, починаючи з липня 2015 року. Згодом, після внесення змін до законодавства, така практика стала обов’язковою. Відповідно до закону AMКУ зобов’язаний оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті:

 • інформацію про початок розгляду справи про концентрацію або узгоджені дії;
 • повний текст рішень за результатами розгляду заяв, справ про концентрацію та узгоджені дії (за винятком інформації з обмеженим доступом);
 • повний текст рішень за результатами розгляду справ про порушення конкурентного законодавства (за винятком інформації з обмеженим доступом).

Нові фінансові порогові показники, прискорена процедура розгляду заяв та інші процесуальні зміни

Основні зміни щодо системи контролю за концентраціями були запроваджені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо посилення ефективності контролю за економічними концентраціями)» (далі – Закон). Закон був прийнятий Верховною Радою України 26 січня 2016 року і набув чинності 18 травня 2016 року. Закон підвищив фінансові порогові показники і ввів низку інших важливих удосконалень у режим контролю за економічними концентраціями.

Фінансові порогові показники

Відповідно до Закону отримання дозволуАМКУ на концентраціювимагається у двох випадках:

 • сукупний обсяг реалізації товарів або сукупна вартість активів учасників концентрації у світі перевищує 30 мільйонів євро, при цьому сукупний обсяг реалізації товарів або сукупна вартість активів в Україні не менш як двох учасників концентрації перевищує 4 мільйони євро, або
 • обсяг реалізації товарів або вартість активів в Україні об’єкта придбання, продавця активів або одного з засновників спільного підприємства перевищує 8 мільйонів євро, при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації перевищує 150 мільйонів євро у світі.

Всі порогові показники розраховуються за попередній фінансовий рік з урахуванням всієї групи.Тобто вони включають обсяг реалізації товарів і вартість активів усіх суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю, в тому числі показники продавця, який контролює об’єкт придбання.

Разом із підвищенням фінансових порогових показників Закон скасував пороговий показник ринкової частки, який використовувався у минулому. Раніше необхідно було отримувати дозвіл, якщо ринкова частка одного із учасників концентрації або сукупна ринкова частка всіх учасників концентрації перевищувала 35% на задіяному товарному ринку.

Прискорена процедура розгляду заяв

Закон також запровадив прискорену процедуру розгляду заяв для трансакцій, при здійсненні яких відсутній вплив на конкуренцію в Україні або він є незначним. Відповідно до цієї процедури, АМКУ розглядатиме заяви і надаватиме дозволи на концентрацію протягом 25 календарних днів (на противагу 45 дням за стандартною процедурою) у будь-якому з таких випадків:

 • лише один учасник концентрації здійснює діяльність в Україні, або
 • сукупна частка учасників концентрації не перевищує 15% на одному і тому ж самому товарному ринку в Україні, або
 • сукупна частка учасників концентрації не перевищує 20% на ринку в Україні, на якому між учасниками існують вертикальні відносини.

Інші процесуальні зміни

Крім вищезгаданих удосконалень Закон представив такі процесуальні зміни щодо контролю за концентраціями в Україні:

 • наразі заявники можуть звернутися до AMКУ з проханням про надання попередніх консультацій доподання заяви про надання дозволу на концентрацію. Це дозволяє заявникам уточнити обсяг інформації та документів, які повинні бути подані в АМКУ, та заздалегідь перевірити їх повноту;
 • нову процедуру щодо узгодження з АМКУ зобов’язань. У разі якщо АМКУ виявляє підстави для заборони здійснення концентрації, учасники можуть упродовж 30 календарних днів (строк може бути подовжено)подати в АМКУ свої пропозиції щодо зобов’язань, які вони готові взяти на себе для усунення негативного впливу концентрації на ринки;
 • обов’язкову вимогу щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників кожного із учасників концентрації в заяві. Недотримання цієї вимоги є достатньою підставою для відмови АМКУ у прийнятті заяви до розгляду у зв’язку з поданням інформації у неповному обсязі;
 • збір за розгляд заяви АМКУ збільшений у чотири рази і становить 20 400 гривень (близько 700 євро).

Нове Положення про концентрацію

З метою імплементації Закону АМКУ прийняв зміни до основного підзаконного акту щодо контролю за концентраціями, а саме до Положення про концентрацію (далі – Положення). Нова редакція Положення набрала чинності 19 серпня 2016 року. Змінами до Положення було скасовано численні формальні вимоги і значно скорочено перелік інформації та документів, необхідних для подачі заяви. Зміни спрямовані на спрощення процедури отримання дозволу на концентрацію для тих трансакцій, які не мають жодного впливу на конкуренцію в Україні. Водночас для трансакцій, які потенційно можуть вплинути на українські ринки, АМКУ вимагає більш ретельного і всебічного економічного аналізу ринкової інформації та очікуваних наслідків концентрації. Зміни до Положення можна підсумувати таким чином:

 • Аналіз ринків. АМКУ суттєво змінив підхід щодо аналізу ринків. Тепер поглиблений економічний аналіз задіяних ринків вимагається тільки у випадках, коли концентрація може вплинути на конкуренцію в Україні. Відповідно до змін в Положенні заявники зобов’язані подавати детальну ринкову інформацію, включаючи аналіз структури ринку, ринкові частки конкурентів, інформацію про експорт та імпорт, опис каналів збуту та структури пропозиції і попиту, ринкові бар’єри, інформацію про постачальників і споживачів тощо. Найбільш істотною зміною в порівнянні з попередньою процедурою є те, що аналіз ринку обмежується тільки задіяними ринками. Інакше кажучи, більше не потрібно надавати детальну інформацію про не задіяні у даній концентрації товарні ринки.
 • Корпоративна інформація. АМКУ скасував вимогу щодо надання корпоративної інформації, що не має відношення до аналізу ринку, включаючи вичерпний перелік компаній, пов’язаних відносинами контролю, інформацію щодо посадових осіб тощо, і наразі приділяє більше уваги розкриттю інформації про кінцевих бенефіціарних власників учасників концентрації.
 • Документи. АМКУ скасував вимогу щодо надання низки документів для певних видів трансакцій, наприклад, статути та електронні бази даних, хоча всі матеріали заяви також повинні бути подані до АМКУ в електронній формі.

Яких ще змін чекати?

Реформа у сфері контролю за концентраціями підтвердила намір України гармонізувати режим контролю за концентраціями та привести його у відповідність до найкращих практик європейських країн. Підвищення порогових показників та спрощення процедури подання заяви дозволить АМКУ ефективніше виконувати поставлені завдання, які спрямовані на контроль за ринками, і зменшити зайву увагу до концентрацій, які жодним чином не впливають на конкуренцію в Україні.

Нещодавні законодавчі та регуляторні зміни демонструють значні покращення у порівнянні з попередньою процедурою контролю за концентраціями в Україні, що залишалася незмінною протягом більш ніж десяти років. Очікується, що АМКУ також приведе у відповідність до  вже змінених інші підзаконні акти з метою досягнення синергії та ефективності процесу розгляду заяв та проведення розслідування справ. Зокрема, порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вимагає негайних удосконалень. Чинні процесуальні правила дозволяють АМКУ розслідувати випадки протягом часу, який він вважатиме це за необхідне, і не встановлюють жодних строків для представників АМКУ. Крім того, процесуальні права сторін в процесі мають бути розширені і прописані більш ретельно. Не були змінені та доповнені на першому етапі реформ й підзаконні акти АМКУ, що регулюють розгляд заяв на узгоджені дії, в тому числі положення про узгоджені дії. У цій сфері АМКУ продовжує застосовувати формалістичні вимоги і низькі фінансові порогові показники, які повинні бути переглянуті на наступному етапі реформ.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Володимира Саєнка або  Максима Назаренка.

Подібні новини

31 Січня 2023

Новини

Анжела Махінова долучилася до роботи Центру інформації про контроль за торгівлею з Росією, створеного Akin Gump
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
30 Вересня 2022

Новини

Україна заборонила експорт товарів до росії
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.