Удосконалено процедуру працевлаштування іноземців в Україні

У більшості випадків іноземці можуть бути працевлаштовані в Україні лише на підставі дозволу на застосування праці, який видається роботодавцю відповідним центром зайнятості. Зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – Порядок), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 28 від 18 січня 2017 року (далі – Зміни) вступили в силу 3 лютого 2017 року. Зміни, загалом, спрямовані на сприяння працевлаштуванню іноземців в Україні та включають, зокрема, наступне:

  • Дозволена робота іноземців за сумісництвом

Багато іноземців, які працюють в Україні, були направлені для роботи на керівних посадах в українських компаніях, що входять до складу міжнародних груп. До 3 лютого 2017 року на кожного іноземця видавався лише один дозвіл на застосування праці, в результаті чого робота іноземців за сумісництвом (як в одного, так і в декількох працедавців) не дозволялася. Це обмеження значно ускладнювало прийняття управлінських рішень на корпоративному рівні групи, якщо, наприклад, така група мала в Україні декілька дочірніх компаній і керівництво ними хотіли доручити лише одному громадянину іноземної держави. Зміни усунули цю істотну перешкоду не лише шляхом надання дозволу на роботу іноземців за сумісництвом, а й не обмеженням кількості посад, яку які іноземець може одночасно обіймати.

  • Запроваджено значний строк для укладення трудового договору

Змінами відведено 90 календарних днів для укладення трудового договору з іноземним працівником, починаючи з дати дії дозволу на застосування його праці. Також продовжено строк подачі копії укладеного трудового договору з іноземним працівником до центру зайнятості до 10 календарних днів (раніше цей строк становив сім календарних днів). Важливим є той факт, що порушення роботодавцем вказаного строку призводить до анулювання дозволу на застосування праці.

  • Чітко визначений строк для продовження дозволу на застосування праці

Дозвіл на застосування праці видається на строк до одного року і дія такого дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів на такий самий строк. Зміни чітко визначили строк для подання документів до центру зайнятості для продовження дії дозволу на застосування праці, який починається не раніше ніж за 40 і закінчується не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу на застосування праці. Пропущення роботодавцем зазначеного строку позбавляє його права на звернення до центру зайнятості за продовженням дозволу на застосування праці. Тож роботодавець буде змушений подавати документи для одержання нового дозволу на застосування праці, а останнє є більш обтяжливим порівняно з процедурою продовження дії дозволу.

  • Встановлено строк для оскарження рішення про відмову у видачі/ продовженні дії дозволу на застосування праці

Відповідно до Змін, роботодавець може оскаржити рішення центру зайнятості про відмову у видачі/ продовженні дії дозволу на застосування праці у Державній службі зайнятості або у суді не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати його отримання роботодавцем. Однак до затвердження порядку оскарження рішень у Державній службі зайнятості таке рішення може бути оскаржене лише у судовому порядку.

  • Істотні процедурні зміни

Зміни включають декілька важливих процедурних змін до Порядку, зокрема: (і) необхідність додаткового звернення роботодавця для оформлення та видачі дозволу на застосування праці протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення та внесення плати за його видачу; (ii) встановлено строк у три робочі дні для попереднього розгляду центром зайнятості документів, поданих для одержання/ продовження дії дозволу на застосування праці щодо їх комплектності та відповідності вимогам Порядку. Якщо документи подано не в повному обсязі або ж вони не відповідають вимогам Порядку, центр занятості: (i) залишає документи без розгляду; (ii) повідомляє роботодавця про це; та (iii) повертає зазначені документи роботодавцю.

Імовірно, що Зміни будуть позитивно сприйняті представниками іноземного бізнесу в Україні та допоможуть покращити загальний інвестиційний клімат у державі.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Світлани Хєди або Ольги Кирюші.

Подібні новини

20 Березня 2023

Новини

Sayenko Kharenko – юридичний партнер проєкту з питань резервування від IT Ukraine
17 Березня 2023

Новини

Sayenko Kharenko увійшла до шортлиста у двох категоріях IFLR Europe Awards 2023
16 Березня 2023

Новини

Sayenko Kharenko серед двох найкращих юридичних фірм України за версією Chambers Europe 2023
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.