Україна ратифікувала Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом

3 квітня 2017 року Президент України підписав закон про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал (далі – Конвенція), а також Протокол зі змінами до Конвенції, що є її невід’ємною частиною.

Конвенція була підписана ще 6 вересня 1997 року, проте до теперішнього часу не була ратифікована Україною. 30 вересня 2016 року сторони шляхом підписання Протоколу внесли зміни до деяких положень Конвенції, у тому числі до статей щодо оподаткування дивідендів, процентів і роялті.

Люксембург ратифікував змінену Конвенцію 23 грудня 2016 року. Конвенція буде застосовуватися до податкових зобов’язань і доходів, що виникнуть (будуть отримані) не раніше 1 січня 2018 року.

Таким чином, загальна кількість чинних двосторонніх угод України про уникнення подвійного оподаткування сягне 73.

Нижче короткий огляд ключових положень Конвенції.

Оподаткування приросту капіталу

Країна джерела доходу може оподатковувати тільки певні види доходів від приросту вартості майна, а саме:

 • приріст капіталу від відчуження нерухомості, розташованої у країні джерела доходу;
 • приріст капіталу від відчуження акцій, інших ніж акції, що котируються на визнаній фондовій біржі, які одержують їх вартість або більшу частину вартості прямо або посередньо від нерухомого майна, розташованого в країні джерела доходу;
 • приріст капіталу від відчуження паїв у товаристві, активи якого складаються переважно з нерухомого майна, розташованого у країні джерела доходу;
 • доходи від відчужування рухомого майна, що формує частину комерційного майна постійного представництва, розташованого у країні джерела доходу.

Оподаткування пасивних доходів

Конвенція передбачає знижені ставки податку у джерела на пасивні доходи (дивіденди, проценти, роялті), отримані резидентом сторони Конвенції, який є їх бенефіціарним власником:

Для дивідендів:

 • 5%, якщо бенефіціарний власник дивідендів прямо володіє часткою у розмірі не менше 20% статутного капіталу компанії, що розподіляє дивіденди;
 • 15% в інших випадках.

Для процентів:

 • 5%, якщо позикодавець є банком чи іншою фінансовою установою;
 • 10% в інших випадках

Для роялті:

 • 5%, якщо роялті сплачуються за користування або за надання права користування будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за інформацію (ноу-хау), що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду
 • 10%, якщо роялті сплачуються за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (включаючи кінематографічні фільми і будь-які фільми або плівки для радіомовлення чи телебачення)

Знижені ставки податку не застосовуються, якщо резидент сторони Конвенції має постійне представництво у країні джерела доходу.

Стосовно процентів та роялті Конвенція також передбачає спеціальне правило, спрямоване проти ухилення від оподаткування. Відповідно до цього правила знижені ставки податку у джерела застосовуються тільки до тієї частини доходу, що сплачується, розмір якої відповідає принципу «витягнутої руки». Сума процентів/роялті, яка перевищує цей розмір, оподатковується за стандартною ставкою податку у джерела відповідно до законодавства країни джерела доходу (з урахуванням інших положень Конвенції).

Звертаємо увагу, що положення Конвенції стосовно оподаткування процентів із джерелом їх походження в Україні не вливають на дію нових правил оподаткування процентів, сплачених за кредитами українських компаній, фінансування яких відбулося за рахунок випуску облігацій на іноземній фондовій біржі, що набули чинності з 1 січня 2017 року.

Перспективи

Люксембург є однією з найбільш популярних юрисдикції для створення холдингових компаній. Проте, за відсутності угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Люксембургом, використання переваг цієї юрисдикції українськими групами було обмеженим.

Заснування холдингової компанії в Люксембурзі може мати такі переваги:

 • Респектабельна юрисдикція для європейських фондових ринків та іноземних інвесторів, що відкриває українським компаніям доступ до фінансування шляхом публічних та приватних розміщень;
 • Помірковане корпоративне оподаткування холдингової компанії (за дотримання умов та вимог місцевого законодавства для застосування режиму «звільнення участі»);
 • Стабільна банківська система, що має всесвітньо визнану високу репутацію, простота заснування та ведення бізнесу;
 • Порівняно прості правила фінансової звітності без вимог щодо публічного розкриття фінансової звітності приватних компаній.

За докладнішою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Сергія Верланова або Олександра Ольшанського.

Подібні новини

27 Січня 2023

Новини

Понад 5,5 мільйонів гривень зібрали в рамах ініціативи «Новорічне диво під час війни»
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України продовжив дії Постанов, прийнятих у 2015 році, що накладають обмеження на ввезення товарів, що походять з російської федерації
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.