У бізнесу з’явилися нові додаткові важелі впливу для перегляду та скасування законів та підзаконних нормативно-правових актів, які знищують чи обмежують конкуренцію

За місяць до початку 2018 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) затвердив Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів і проектів актів на конкуренцію (далі – Методичні рекомендації). Суб’єкти господарювання одержали нові додаткові важелі впливу для скасування чи зміни вже існуючих у відповідних галузях законів та підзаконних нормативно-правових актів, які обмежують конкуренцію.

Як діяти, щоб змінити недосконале регулювання?

АМКУ має повноваження встановлювати факти невідповідності законодавству про захист економічної конкуренції у чинних на сьогодні нормативно-правових актах та надавати обов’язкові для розгляду рекомендації щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію. Щоб привернути увагу АМКУ до подібних фактів, суб’єкти господарювання можуть звертатися до АМКУ з заявою, у відповіді на яку АМКУ зобов’язаний буде повідомити заявника про вжиті заходи. Методичні рекомендації дозволяють оцінювати ймовірність заходів, які буде вживати АМКУ у випадку виявлення проблемних питань.

Як перевірити, чи належить питання до компетенції АМКУ?

АМКУ у Методичних Рекомендаціях сформулював критерії, які з певною імовірністю можуть вказувати на недосконале саме з точки зору законодавства про захист економічної конкуренції існуюче регулювання, зокрема необхідно перевірити, чи не обмежує нормативно-правовий акт кількість постачальників, чи не звужує їхнє коло, чи не обмежує здатність постачальників конкурувати, чи не зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції або чи не обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

Крім зазначених у Методичних рекомендаціях критеріїв, нормативно-правові акти доцільно також перевіряти на відповідність вимогам статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Зокрема, чи не призводить дія такого нормативно-правового акту до надання окремим суб’єктам господарювання або групам суб’єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, чи до примушення суб’єктів господарювання до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів або першочергового їх придбання у певних продавців тощо.

У яких випадках АМКУ може ініціювати процес перегляду?

Схвальна відповідь на декілька чи навіть на одне з питань свідчить про можливість недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції внаслідок дії нормативно-правового акту.

Приклади проектів нормативно-правових актів, які обмежують конкуренцію:

Приклад 1:

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок» передбачено, що призначений оператор поштового зв’язку має виключне право на пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток. АМКУ запропонував виключити необґрунтовані преференційні умови або стимулювати конкуренцію за доступ до ринку, наприклад, шляхом проведення аукціону або відповідної конкурентної процедури з придбання виключного права. Також рекомендовано обмежити строк дії виключного права на ринку поштових послуг і розглянути можливість розподілу виключного права між двома чи трьома суб’єктам господарювання одночасно.

Приклад 2:

Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонувалося визначити АТ «Ощадбанк» єдиним уповноваженим банком для виплати пенсій та грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Крім того, встановлювалися необґрунтовано вузькі критерії відбору уповноважених банків для виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Це могло призвести до обмеження конкуренції на ринку банківських послуг у сегменті обслуговування працівників бюджетних установ та громадян, які отримують державну соціальну допомогу.  АМКУ запропонував визначати банки, які отримають право надавати послуги з виплати пенсій, грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, на основі конкурсного відбору, а також переглянути критерії відбору банківських установ, уповноважених надавати відповідні послуги.

Приклад 3:

Проектом Правил виробництва коньяків України, розробленим Міністерством аграрної політики та продовольства, встановлено, що у виробництві ординарних коньяків України допустимо використовувати коньячні спирти невітчизняного походження за умови використання певної частки коньячних спиртів вітчизняного походження. Наслідками запропонованого регулювання може бути усунення з ринку виробництва ординарних коньяків в Україні інших виробників крім тих, що мають власні виноградники. АМКУ рекомендував не запроваджувати жорстку регламентацію вмісту коньячного спирту, виробленого з вітчизняної сировини.

За додатковою інформацією щодо порядку звернення до АМКУ для скасування або перегляду законів чи нормативно-правових актів, які усувають, обмежують чи спотворюють конкуренцію, будь ласка, звертайтеся до Володимира Саєнка або Олександра Нагорного.

Подібні новини

25 Травня 2023

Новини

Sayenko Kharenko запрошує молодих правників приєднатися до навчальної програми SK Hard Course
15 Травня 2023

Новини

В Україні починає діяти регуляторна платформа для тестування інноваційних продуктів
09 Травня 2023

Новини

Місячний звіт благодійного фонду «Дихай»: квітень 2023
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.