Рівновага у дротах: як врегульовуються небаланси за правилами нового енергоринку

Та якою є участь у ньому виробників «зеленої» генерації

Як уже писав Mind, із запуском нового ринку електричної енергії найскладнішим питанням виявилося зростання цін для промислових споживачів. Це у свою чергу викликало необхідність в удосконаленні механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку. Зокрема, 14 серпня 2019 року Кабінетом міністрів України був зменшений обсяг обов’язкового продажу електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом» для виконання спеціальних обов’язків. У той же час ринок формально почав працювати. Проте, вже в перші 10 днів роботи ПрАТ «НЕК «Укренерго» почало оприлюднювати перелік учасників ринку зі статусом «переддефолтний» через невиконання фінансових зобов’язань за небаланси. Про особливості врегулювання небалансів на новому ринку електроенергії спеціально для Mind розповіла Марина Грицишина, експерт-консультант з енергетичних проектів.

Під час входження в новий ринок електричної енергії важливо, щоб попит на енергію як товар відповідав пропозиції. Кожний учасник таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок, реєструє обсяги електроенергії, яку він відпускатиме або споживатиме за правилами цих ринків. Різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання та зареєстрованими і називається небалансами. При цьому небаланси бувають позитивними та негативними – залежно від того, більші або менші фактичні обсяги від зареєстрованих.

Для врегулювання небалансів кожен учасник енергоринку повинен:

 • бути стороною, відповідальною за баланс; або
 • передати свою відповідальність іншій стороні шляхом участі у балансуючій групі.

Незалежно від подальших планів, усі компанії під час реєстрації як учасника ринку електричної енергії укладають договір про врегулювання небалансів з оператором системи передачі (ОСП) – ПрАТ «НЕК «Укренерго». На підставі цього договору вони стають сторонами, відповідальними за баланс, та несуть фінансову відповідальність за небаланси перед ОСП. Проте, якщо учасник ринку вирішить передати свою відповідальність за небаланси іншій стороні, договір про врегулювання небалансів може призупиняти дію в частині відповідальності за небаланси.

Для такої передачі відповідальності учасник ринку має вступити до балансуючої групи.

Що таке балансуюча група?

Учасники ринку електроенергії можуть об’єднуватись у балансуючі групи на добровільній основі.

Балансуючою групою є об’єднання учасників ринку на підставі договору про її створення, яким визначений учасник ринку, відповідальний за баланс електричної енергії всіх інших учасників цього об’єднання.

Учасники балансуючої групи несуть фінансову відповідальність перед тим учасником, який є:

 • стороною, відповідальною за баланс; та
 • несе фінансову відповідальність перед оператором системи передачі за небаланси всіх учасників групи.

Прикладом балансуючої групи є така група ДП «Гарантований покупець» для виробників електроенергії із альтернативних джерел, яким встановлений «зелений» тариф або надано право на підтримку за результатами аукціонів (виробники ВДЕ). Небаланси кожного учасника балансуючої групи підсумовуються. При цьому відповідальність за небаланс ДП «Гарантований покупець» може бути менша сумарної, бо позитивні та негативні небаланси «компенсують» один одного. У такому випадку відповідальність за небаланс виробників ВДЕ, як учасників балансуючої групи, може бути менша, ніж у випадку їх відповідальності поза межами такої групи.

Хто є стороною, відповідальною за баланс?

Сторона, відповідальна за баланс, – це учасник ринку, який зобов’язаний:

 • виконувати свої погодинні графіки купівлі/продажу електричної енергії або балансуючої групи відповідно до обсягів купленої або проданої електричної енергії; та
 • нести фінансову відповідальність перед оператором системи передачі за свої небаланси або небаланси балансуючої групи.

Виробники електроенергії, крім виробників ВДЕ, можуть обирати, чи бути їм сторонами, відповідальними за баланси, чи передати свою відповідальність іншій стороні.

Проте є учасники ринку, які не можуть обирати свій статус щодо небалансів. Зокрема, зобов’язані бути відповідальними за баланси без права передавати свою фінансову відповідальність за небаланси іншим сторонам:

 • оператор системи передачі – ПрАТ «НЕК «Укренерго»;
 • оператор ринку – ДП «Оператор ринку»;
 • гарантований покупець – ДП «Гарантований покупець».

Яким є порядок врегулювання небалансів?

Врегулювання небалансів із сторонами, відповідальними за баланс, здійснює оператор системи передачі. З метою врегулювання небалансів здійснюється купівля-продаж електричної енергії між стороною, відповідальною за баланс, та ОСП в обсягах та за цінами, визначеними правилами ринку.

Вартість небалансів електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховує ПрАТ «НЕК «Укренерго», як адміністратор розрахунків для кожного розрахункового періоду доби залежно від обсягу небалансів електричної енергії цієї сторони та цін небалансів.

Сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю-продаж електричної енергії в обсязі небалансів учасників балансуючої групи.

При цьому сторони, відповідальні за баланс, зобов’язані надавати гарантії виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів.

Звідки у компаній з’являється «переддефолтний» та «дефолтний» стан?

Усі сторони, відповідальні за баланс, повинні надавати оператору системи передачі фінансові гарантії виконання зобов’язань за договором про врегулювання небалансів. Проте, ця вимога не розповсюджується на оператора ринку, гарантованого покупця та оператора системи передачі.

Фінансові гарантії можуть надаватися сторонами, відповідальними за баланс, або у формі грошової гарантії за договором про врегулювання небалансів, або фінансової гарантії банку. Проте, у разі ненадання гарантії або надання в недостатньому розмірі, сторона, відповідальна за баланс, може отримати статус «переддефолтний».

У «переддефолтному» стані учасник ринку не може продавати електричну енергію, проте має можливість її купувати. Однак це тимчасовий стан – якщо протягом двох робочих днів з дати отримання статусу «переддефолтний» учасник ринку не здійснив відповідну оплату або не надав фінансову гарантії в необхідному обсязі, він отримає статус «дефолтний».

У статусі «дефолтний» компанія не має права працювати на ринку електричної енергії. І позбавляється цього статусу лише після припинення договору про врегулювання небалансів. Список учасників ринку, яким надано статус «дефолтний» та «переддефолтний», розміщено на сайті оператора системи передачі.

Якою є відповідальність виробників ВДЕ?

Виробники ВДЕ можуть продавати електроенергію на всіх сегментах ринку. Проте, для її продажу за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, вони повинні стати учасниками балансуючої групи гарантованого покупця та укласти договір з ДП «Гарантований покупець».

У разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску енергії виробниками ВДЕ від їхніх погодинних графіків, такі виробники відшкодовують частку вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця відповідно до правил функціонування балансуючої групи.

Особливості відшкодування небалансів виробниками «зеленої» енергії залежать від того, коли об’єкт ВДЕ введений у експлуатацію – до визнання внутрішньодобового ринку ліквідним чи після.

Якщо об’єкт ведено в експлуатацію до визнання внутрішньодобового ринку ліквідним

Відшкодування небалансів виробниками ВДЕ має наступні особливості:

 • частка відшкодування гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу становить 0% у 2020 році, а з 2021 року – 10% з поступовим підвищенням на 10% щороку до 100% у 2030 році;
 • до 31 грудня 2029 року – вітрові електростанції відшкодовують вартість небалансів у разі відхилення фактичних обсягів від графіку на 20%;
 • до 31 грудня 2029 року – сонячні електростанції відшкодовують вартість небалансів у разі відхилення фактичних обсягів від графіку на 10%;
 • до 31 грудня 2029 року – малі гідроелектростанції відшкодовують вартість небалансів у разі відхилення фактичних обсягів від графіку на 5%;
 • з 31 грудня року, в якому виробництво ВДЕ досягне 5% у енергетичному балансі України, вітрові електростанцій відшкодовують небаланси у разі відхилення на 10%, а сонячні електростанцій та малі гідроелектростанції – на 5%;
 • до 31 грудня 2029 року частка відшкодування небалансів виробникам, що ввели об’єкти ВДЕ до набрання чинності Закону України «Про ринок електричної енергії», становить 0%.

Якщо об’єкт ведено в експлуатацію після визнання внутрішньодобового ринку ліквідним або після 2024 року

Для об’єктів ВДЕ, введених у експлуатацію на наступний рік після визнання внутрішньодобового ринку ліквідним або після 2024 року, передбачена повна відповідальність за небаланси. При цьому рішення щодо ліквідності внутрішньодобового ринку приймає НКРЕКП.

Таким чином, у врегулюванні небалансів беруть участь усі учасники ринку електричної енергії. Незважаючи на можливість передачі відповідальності за небаланси іншій стороні, у рамках балансуючої групи учасники ринку все одно повинні відшкодовувати небаланси за правилами цієї групи.

Попри певні особливі умови щодо відшкодування небалансів виробниками ВДЕ, введені в експлуатацію «зелені» об’єкти після визнання внутрішньодобового ринку ліквідним або після 2024 року нестимуть за небаланси повну відповідальність.

 

 

 

 

Подібні публікації

26 Січня 2023

Публікації

Гра з тінню: чим небезпечні нелегальні казино та звідки вони беруться?
24 Січня 2023

Публікації

Хто за все заплатить: як рітейлу фіксувати збитки та на які варіанти відшкодування можна розраховувати
19 Січня 2023

Публікації

Закон № 2805-ix: аналіз Sayenko Kharenko
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.