Правові наслідки коронавірусу для бізнесу: виконання зобов’язань та судова система

Виконання зобов’язань в умовах карантину

  • Чи звільняються сторони від виконання умов договорів у зв’язку зі встановленням карантину з метою запобігання поширення короновірусної хвороби COVID-19? Чи є карантин підставою для розірвання або зміни договорів?

Законодавство передбачає певні правові наслідки неможливості виконання зобов’язань внаслідок дії обставини непереборної сили або форс-мажору.

Наразі установлений Кабінетом Міністрів України на усій території України карантин віднесено до форс-мажорних обставин, тобто обставин непереборної сили. Такий карантин поки що установлено на період часу з 12 березня до 3 квітня 2020 року.

Форс-мажорна обставина може мати різні наслідки. Зокрема, обставина непереборної сили може бути підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язання (зокрема, звільнення від сплати неустойки, пені), припинення зобов’язання за договором або розірвання чи зміни договору за наявності певних умов.

Сам по собі факт встановлення карантину не є безумовною підставою вважати, що для сторони за договором настала форс-мажорна обставина. Сторона договору має довести як наявність такої обставини, так і те, що неможливість виконання зобов’язання виникла саме внаслідок форс-мажору.

Важливу роль у цьому відіграє порядок дій, який необхідно вчинити для належного підтвердження наявності форс-мажорних обставин і повідомлення про такі обставини свого контрагента. В іншому випадку право посилатися на форс-мажорні обставини може бути втрачено.

Необхідно вказати, що не всі обставини неможливості виконання зобов’язання можуть бути визнані форс-мажорними. Зокрема, судова практика минулих років свідчить, що до цього переліку не відносяться економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти, відсутність грошових коштів або необхідного товару на ринку. У кожному випадку необхідно розуміти, яким чином певні об’єктивні причини впливають на можливість або неможливість виконання договорів.

Також не варто сподіватися на звільнення від обов’язку виконати грошові зобов’язання. До того ж законодавство передбачає, що за час прострочення підлягають сплаті також інфляційні витрати та три відсотки річних, якщо інше не передбачено договором.

  • Які дії необхідно вчинити, щоб запобігти негативним наслідкам неможливості виконання зобов’язань внаслідок запровадження карантину та інших обмежувальних заходів?

Для підтвердження наявності форс-мажорних обставин, які унеможливлюють виконання умов договору, слід отримати сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Відповідний документ надається Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами.

Також законодавством передбачено, що сторона, яка не може виконати зобов’язання, має вжити усіх залежних від неї дій для належного виконання. У багатьох договорах додатково передбачається порядок дій сторін у разі виникнення форс-мажорних обставин.

Отже для запобігання подальшим негативним наслідкам необхідно дотримуватися умов договору про порядок взаємодії сторін в умовах форс-мажорних обставин, а також ужити заходів для забезпечення можливості виконати зобов’язання.

У такому разі в подальшому у випадку виникнення спірних ситуацій можна буде посилатися на настання для сторони відповідних наслідків, які були зумовлені дією обставин непереборної сили.

Водночас не варто зволікати й очікувати потенційних негативних наслідків, адже до будь-яких договорів можуть бути внесені зміни, якими може бути погоджено виконання зобов’язань на нових умовах.

Змінюючи умови договорів, необхідно пам’ятати, що ви досягаєте згоди вже під час дії форс-мажорних обставин, у зв’язку з чим у подальшому якщо ситуація у країні не зміниться, буде достатньо складно посилатися на наявність обставин непереборної сили.

  • Що робити, якщо контрагент перестав виконувати зобов’язання за договором? Чи є сенс звертатися з позовом до суду?

Питання обрання способу захисту своїх прав є індивідуальним і залежить від багатьох факторів.

Перш за все, необхідно врахувати, що строки розгляду судових справ до набрання законної сили судовим рішенням в окремих випадках можуть перевищувати очікувані строки запровадженого карантину. У зв’язку з цим, якщо є перспективи повернутися до нормальних партнерських відносин, ми радимо спробувати врегулювати спір позасудовим шляхом.

У разі, якщо все ж таки прийнято рішення звертатися з позовом до суду, необхідно врахувати, чи настали для сторін форс-мажорні обставини та чи саме внаслідок їхньої дії виникла неможливість виконання договору. Від цього будуть залежати перспективи вирішення судової справи.

Робота судових органів

  • Яким чином працюють суди в умовах карантину? Чи зобов’язані суди зупиняти провадження у справі або ж відкладати розгляд судових справ у зв’язку з оголошенням карантину?

Державна судова адміністрація України та Комітет Верховної Ради України з питань правової політики 19 березня 2020 року поінформували, що судова система працює та буде працювати.

Втім, зараз у судах введені певні заходи, направлені на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема, в окремих судах обмежується робота канцелярій, в окремих справах приймаються рішення про розгляд справ без виклику сторін або взагалі зупиняється провадження до закінчення карантину.

Державна судова адміністрація України повідомила, що учасникам судового процесу надана можливість подавати документи дистанційно, зокрема засобами поштового зв’язку або на офіційну електронну пошту суду, надана можливість ознайомлення з матеріалами судових справ на підставі відповідних заяв шляхом надіслання сканованих копій документів на електронну пошту, організована видача копій процесуальних документів засобами поштового зв’язку шляхом надсилання на електронну адресу заявника.

За повідомленням Верховного Суду, ним за можливості будуть уживатися заходи для мінімізації усного розгляду справ. Водночас розгляд справ у порядку письмового провадження та прийом документів відбуватимуться у штатному режимі. Сторони можуть звернутися до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи у зв’язку з запровадженням карантину.

Необхідно вказати, що самі по собі карантинні заходи не передбачають обов’язку суду відкладати засідання у справах або ж зупиняти провадження. Вирішення відповідного питання має здійснюватися на підставі мотивованого клопотання або судом за його власною ініціативою з урахуванням усіх обставин справи.

  • Чи впливає встановлення карантину на строки вчинення процесуальних дій, подання процесуальних документів, оскарження судових рішень?

Встановлення карантину не впливає на строк вчинення процесуальних дій учасниками судового процесу. Однак, відповідна обставина може бути врахована судами при вирішенні питання про поновлення або продовження таких строків.

  • Як мінімізувати ризики, якщо представники сторін не можуть прибути до суду у зв’язку з запровадженням обмежень міжобласних сполучень?

Зараз гостро постає питання щодо участі в судових засіданнях через обмеження міжміського сполучення внаслідок введення карантину та інших обмежувальних заходів.

Вказане у багатьох випадках позбавляє учасників судового процесу змоги відвідати судове засідання.

Якщо ви чи ваш представник не можуть взяти участь у судовому засіданні, наприклад, через захворювання або неможливість дістатися до суду, рекомендуємо повідомити про це суд завчасно, зазначивши поважність причин неявки. Додатково обов’язково має бути подане клопотання до суду з проханням відкласти судове засідання на іншу дату з відповідним обґрунтуванням.

Якщо таке клопотання не вдається подати через канцелярію, ми рекомендуємо направити його усіма доступними засобами зв’язку, такими як: поштою, електронною поштою, за технічної можливості через систему «Електронний суд».

З огляду на те, що строк карантинних заходів може бути тривалим, доцільно звернутися до суду з клопотанням про проведення судових засідань у віддалених судах у режимі відеоконференції. Однак, з огляду на обмежену кількість технічно оснащених залів для проведення відеоконференції таке клопотання не обов’язково буде задоволене.

За певних обставин ми також радимо подати до суду заяву про розгляд справи за вашої відсутності. Це безпосередньо стосується позивачів, чия участь у справі визнана судом обов’язковою. В іншому випадку суд може залишити позовну заяву без розгляду.

Подібні новини

02 Лютого 2023

Новини

Sayenko Kharenko та благодійний фонд «Дихай» продовжують традицію донорства крові до Дня Святого Валентина
02 Лютого 2023

Новини

Робити все можливе задля наближення перемоги: звіт благодійного фонду «Дихай» за січень
31 Січня 2023

Новини

Новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.