Правові наслідки коронавірусу для бізнесу: експортно-імпортні відносини та питання форс-мажору

Обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення

Для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненою коронавірусною інфекцією Covid-2019, 11 березня 2020 року уряд повністю обмежив експорт з України деяких товарів протиепідемічного призначення. Зараз обмеження запроваджені до 1 червня 2020 року і можуть бути продовжені в разі потреби.

Зокрема, під відповідну заборону підпадають: водонепроникні лабораторні костюми, рукавички з полімерних матеріалів, рукавички медичні нестерильні, рукавички неопудрені з нітрилу, медичні ізоляційні одноразові халати, медичні (хірургічні) маски, захисні окуляри, захисні щитки, респіратори класу захисту не нижче FFP2.

З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-1-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-24-grudnya-2019-r-1109-214110320

Водночас опис товарів, що підпадають під експортні обмеження, зазначений дуже широко. Так, наприклад, під товар, «рукавички із інших полімерних матеріалів», що класифікується за кодом 3926 20 00 00, підпадають рукавички, що призначені для використання у торгових мережах та запобігають механічному забрудненню рук, тобто не є медичного чи протиепідемічного призначення. Тому, бізнесу, що стикнувся з обмеженнями експорту товарів, які, в силу своїх характеристик, не можуть бути направлені на запобігання занесенню і поширенню хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією Covid-2019, повинні негайно починати діалог із органами влади для уточнення опису товарів, що підпадають під експортні обмеження.

Карантинні заходи визнані форс-мажорною обставиною

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» було внесено зміни до ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», яка визначає форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань за договорами.

Введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, тепер відноситься до поняття форс-мажорних обставин, які слугують виправданою підставою для звільнення винної особи від відповідальності за невиконання (порушення) свого зобов’язання за договором відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України.

Відповідно до ст. 14-141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України (далі – ТПП) уповноважена засвідчувати форс-мажорні обставини за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб шляхом видачі сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Вищезазначені сертифікати видаються ТПП протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Суб’єкти малого підприємництва мають змогу отримати сертифікат щодо форс-мажорних обставин безкоштовно.

Суб’єкти господарської діяльності мають змогу звернутися як безпосередньо до ТПП, так і до уповноважених нею регіональних ТПП відповідно до п. 4.2 Регламенту засвідчення форс-мажорних обставин.

Варто мати на увазі, що регіональні ТПП не уповноважені засвідчувати форс-мажорні обставини, що стосуються виключної компетенції ТПП України, а саме щодо:

  • умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України;
  • умов зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України;
  • умов договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Роз’яснення ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин у зв’язку з карантинними заходами доступне за посиланням: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/chi-viznaie-tpp-ukrayini-karantin-ta-spalakh-koronavirusu-fors-mazhorom

Спрощення порядку імпорту та державної закупівлі продукції для боротьби з COVID-19

Шляхом внесення змін в Податковий та Митний кодекси Верховна Рада на тимчасовий строк звільнила від оподаткування податком на додану вартість та ввізним митом імпорт в Україну лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, що ввозяться для боротьби з COVID-19.  Митне оформлення таких товарів буде здійснюватися першочергово, крім цього, закон дозволяє подання попередньої або тимчасової митної декларації на такі товари. Верховна Рада також звільнила імпорт такої продукції від плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом.

Державні закупівлі товарів, призначених для боротьби з COVID-19, також звільнено з під дії Закону України «Про публічні закупівлі». Закупівля такої продукції може здійснюватися поза існуючою системою тендерів та електронних закупівель. За результатами закупівлі замовники публікують в електронній системі закупівлі звіт про укладені договори, тексти договорів з додатками та звіти про їх виконання. Закупівля продукції для боротьби з COVID-19 може відбуватися за 100 % передоплатою.

Перелік товарів (лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання), що підпадають під спрощений режим імпорту та державних закупівель, має бути затверджено Кабінетом Міністрів України.

Зазначені зміни передбачено проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції (COVID-19), що зареєстрований за № 3219 від 16.03.2020. Станом на 17.03.2020 закон прийнятий Верховною Радою та очікує на підписання та публікацію.

Експорт етилового спирту заборонено до 1 червня 2020 року

Постановою № 229 від 23 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік» № 1109 від 24 грудня 2019 року (далі – Постанова).

До переліку Квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році (Додаток 1 Постанови), було додано квоту в розмірі 0 л. на етиловий спирт, що класифікується за кодом УКТЗЕД та має наступний опис: «Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та iншi спиртові дистиляти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шляхом перегонки, денатурованих, будь-якої концентрацiї, та інших подібних товарів».

Постанова відтепер забороняє експорт етилового спирту на період дії карантинних заходів до 1 червня 2020 року.

Нагадаємо, що Постановою №214 від 11 березня 2020 року Кабінет Міністрів України вже заборонив експорт таких товарів, як: (1) водонепроникний лабораторний костюм (коди УКТЗЕД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00); (2) рукавички з інших полімерних матеріалів (код УКТЗЕД 3926 20 00 00); (3) рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові (коди УКТЗЕД 4015 11 00 00, 4015 19 00 00); (4) рукавички неопудрені з нітрилу (коди УКТЗЕД 4015 11 00 00, 4015 19 00 00); (5) халат ізоляційний медичний одноразовий (коди УКТЗЕД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00); (6) маски медичні (хірургічні) (код УКТЗЕД 6307 90 98 00); (7) окуляри захисні (коди УКТЗЕД 9004 90 10 00, 9004 90 90 00); (8) щиток захисний (коди УКТЗЕД 9004 90 10 00, 9004 90 90 00); (9) Респіратор класу захисту не нижче FFP2 (код УКТЗЕД 9020 00 00 00).

СОТ моніторить нові торгові заходи, спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19

Щодня сайт СОТ оновлюється новими торговими заходами, пов’язаними з боротьбою держав-членів СОТ з пандемією COVID-19. Серед торгових заходів поширеними є імпортно-експортні заборони, скасування імпортних тарифів на окремі види товару, експортні ліцензування, квоти, зміни до технічних регулювань, санітарні та фітосанітарні заходи тощо. Наразі лише 7 країн нотифікували про 11 торгових заходів, однак на сторінці СОТ, присвяченій COVID-19, опубліковано про всі відомі торгові обмеження з доступних публічних джерел, що були введені державами-членами СОТ станом на 26 березня 2020 року (доступні за посиланням: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf).

Інформація на сайті СОТ оновлюється за посиланням: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm.

Законодавчі зміни у сфері торгівлі, запроваджені у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

1 квітня 2020 року Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX (далі – Закон), що вніс зміни до низки законодавчих актів.

Законом було внесено зміни до ст. 3 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», чим було надано Кабінету Міністрів України такі повноваження:

  • розробляти та затверджувати перелік товарів протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, у тому числі поширенню коронавірусної хвороби (COVID-2019), та товарів, що мають істотну соціальну значущість;
  • встановлювати граничні ціни для оптової та роздрібної торгівлі відповідними товарами з урахуванням постачальницько-збутової надбавки та граничної торговельної (роздрібної) надбавки;
  • встановлювати під час дії карантину заборону на скуповування та перепродаж за цінами, що перевищують встановлені граничні ціни для оптової та роздрібної торгівлі, відповідні товари протиепідемічного призначення та/або істотної соціальної значущості.

Закон також дозволив виробництво дезінфекційних засобів (код УКТЗЕД 3808 94 90 00) без державної реєстрації у встановленому законодавством порядку за умови відсутності у такому дезінфекційному засобі діючих речовин, небезпечних для здоров’я людини, та використання даних засобів.

Подібні новини

31 Січня 2023

Новини

Анжела Махінова долучилася до роботи Центру інформації про контроль за торгівлею з Росією, створеного Akin Gump
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України продовжив дії Постанов, прийнятих у 2015 році, що накладають обмеження на ввезення товарів, що походять з російської федерації
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.