Енергетичний сектор України: основні зміни

Минулого тижня в секторі енергетики прийнято низку важливих рішень як на ринку електричної енергії, так і на ринку газу. Так, впроваджено зміни до механізму ПСО, передбачені переліком необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі та затверджених Антикризовим енергетичним штабом заходів. Зміни в інформаційних платформах газотранспортної системи та підземних сховищ газу покликані спростити користування послугами ПСГ та short-haul.

Зміни до механізму ПСО на ринку електричної енергії

20 травня 2020 року Кабінетом Міністрів України (КМУ) в новій редакції викладено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затверджене постановою КМУ від 5 червня 2019 року № 483 (Положення про ПСО).

Очікується, що зміни:

 • стимулюватимуть розвиток конкуренції на ринку «на добу наперед»;
 • стимулюватимуть підвищення загальної ліквідності ринку;
 • мінімізуватимуть можливість маніпуляцій на ринку;
 • зменшать фінансове навантаження на Енергоатом, Гарантованого покупця та інших учасників ринку;
 • сприятимуть врівноваженню попиту та пропозиції на організованих сегментах ринку;
 • дозволять скоротити обсяг небалансів електричної енергії.

Серед основних змін до Положення про ПСО необхідно виокремити наступні:

 • обсяг обов’язкового продажу гарантованому покупцю електричної енергії, виробленої на АЕС, зменшено з 85 % до 80 % прогнозного обсягу відпуску;
 • ГАЕС виведено з механізму ПСО;
 • продаж до 5 % прогнозного відпуску електроенергії АЕС за двосторонніми договорами на спеціальних сесіях електронних аукціонів;
 • оприлюднення на веб-сайті постачальниками універсальних послуг (ПУП) інформації про обсяги купівлі електричної енергії у гарантованого покупця та фактичний продаж електричної енергії побутовим споживачам;
 • оприлюднення на веб-сайті гарантованим покупцем інформації про фактичні обсяги проданої електричної енергії для задоволення потреб побутових споживачів у розрізі продажу електричної енергії постачальникам універсальних послуг та продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;
 • надано право гарантованому покупцю купувати/продавати електричну енергію за двосторонніми договорами, укладеними за результатами електронних аукціонів (згідно з примірною формою договору аукціонного комітету Мінекоенерго, строк продажу – не більше одного місяця, ціна продажу – не менше ціни купівлі на електронних аукціонах в рамках механізму ПСО, скасовано обмеження на продаж гарантованим покупцем електроенергії за ціною вище 75 % ціни у години максимального навантаження).

Крім того, зміни внесено до Примірного договору про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (додаток 2 до Положення про ПСО), зокрема:

 • вартість послуг розраховується на підставі наданих ПУПом прогнозних обсягів споживання електроенергії побутовими споживачами та прогнозної ціни продажу електроенергії гарантованим покупцем ПУПу з подальшим коригуванням на фактичні дані;
 • змінено порядок складання та обміну актами-приймання передачі послуг, а саме: на першому етапі ПУП повинен скласти акт приймання-передачі послуг на підставі фактичних обсягів задоволення потреб побутових споживачів та фактичної ціни в розрахунковому періоді та надіслати його гарантованому покупцю з накладенням КЕП; гарантований покупець протягом двох робочих днів надсилає відмову або підписаний КЕПом акт (за відсутності зауважень). На другому етапі ПУП надсилає гарантованому покупцю паперові примірники підписаного зі своєї сторони акту, які гарантований покупець повинен протягом трьох робочих днів підписати та повернути 1 примірник постачальнику;
 • уточнено процедуру остаточних розрахунків: різниця між прогнозною та фактичною вартістю наданої ПУПом послуги сплачується/повертається однією зі сторін до кінця місяця, наступного за розрахунковим, у зв’язку з чим договір доповнено обов’язком постачальника здійснювати повернення коштів в повному обсязі, а також відповідальністю за порушення цього зобов’язання (пеня 0,1 % платежу, що прострочений, та штраф 7 % зазначеного платежу за прострочення понад 30 днів);
 • договір доповнено правом гарантованого покупця вимагати перегляду проведених розрахунків.

Водночас Секретаріат Енергетичного Співтовариства направив Мінекоенерго лист, в якому зазначено, що запроваджені зміни не передбачають переходу від товарної моделі ПСО до фінансової, на чому наполягає Енергетичне Співтовариство.

Мінекоенерго повідомляє, що механізм ПСО, ухвалений Кабінетом Міністрів 20 травня 2020, – тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО. Запровадження фінансової моделі ПСО потребуватиме внесення Верховною Радою змін до Податкового кодексу. Без цих змін перейти на нову модель ПСО буде неможливо.

Зміни в інформаційних платформах газотранспортної системи та підземних сховищ газу

Через високий рівень наповненості європейських газосховищ та з метою максимального залучення європейських трейдерів до використання потужності вітчизняних ПСГ Укртрансгаз повідомляє про синхронізовані зміни в інформаційних платформах ГТС та ПСГ, що дає можливість з 21 травня 2020 року подавати заявку на зберігання в режимі «митний склад»* природного газу, який транспортується за режимом short haul**.

* Режим «Митний склад» дає можливість замовникам послуг зберігати природний газ в підземних газосховищах України протягом 1095 днів без сплати податків та митних зборів.

** Short-haul – продукт, що з 1 січня 2020 року дає змогу за зниженими тарифами транспортувати газ:

 • між визначеними міждержавними точками входу та виходу з ГТС;
 • між цими точками та ПСГ.

Кодекс ГТС визначає режим short-haul як «потужність з обмеженнями».

Щоб скористатися short-haul, постачальники (резиденти і нерезиденти) повинні:

 • укласти договір з оператором ГТС;
 • зареєструватися на інформаційній платформі оператора ГТС;
 • отримати окремий шиппер-код для продукту short-haul;
 • забронювати місячну потужність (шляхом подання заявки на розподіл потужності до третього понеділка місяця, що передує місяцю, у якому розподіляється потужність) або працювати на основі доступу до потужності на добу наперед/протягом доби (доступ до потужності в такому разі надається разом з номінацією/реномінацією);
 • мати оформлену попередню митну декларацію та передплачене транспортування;
 • продукт short-haul в режимі транзиту (без використання режиму «митний склад») не потребує надання фінансових гарантій.

Таким чином, з 21 травня 2020 року клієнти Укртрансгазу – оператора ПСГ – зможуть:

 • подавати окремі номінації/реномінації для обсягів природного газу, поданих для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням short-haul;
 • подавати торгові сповіщення з ідентифікацією про те, що природний газ, який підлягає передачі, був поданий на точку виходу до газосховища або групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями (short-haul).

Очікується, що нова послуга буде найбільш затребувана українськими та іноземними газовими трейдерами, які використовують українські газосховища для сезонного зберігання газу.

Відзначається, що вартість транспортування газу за short-haul тарифом та подальше зберігання газу в українських ПСГ значно вигідніше порівняно з тарифами на зберігання газу в Європі.

Висновки:

Уряд продовжує впроваджувати заходи для стабілізації ситуації в енергетичному секторі України, а учасники ринку газу – для підвищення ефективності та прозорості роботи на ринку.

Щоб уникнути негативного впливу заходів на енергетичних ринках, ви можете звернутися до експертів SK у сфері енергетики за:

 • кваліфікованою консультацією щодо подальшої роботи на енергетичних ринках України;
 • аналізом поточної стратегії роботи на енергетичних ринках України та оцінкою доцільних змін в стратегії з метою уникнення ризиків;
 • аудитом ланцюжка постачання електроенергії та ризиків цієї схеми в поточній ситуації.

Інформація, що міститься в цьому документі, призначена виключно для інформаційних цілей, не є юридичним або іншим професійним висновком і не може замінити конкретний професійний висновок з урахуванням конкретних обставин.

Подібні новини

25 Травня 2023

Новини

Sayenko Kharenko запрошує молодих правників приєднатися до навчальної програми SK Hard Course
15 Травня 2023

Новини

В Україні починає діяти регуляторна платформа для тестування інноваційних продуктів
09 Травня 2023

Новини

Місячний звіт благодійного фонду «Дихай»: квітень 2023
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.