close
МЕНЮ

Новини

Ключові контакти
18 Березня 2020

Правові наслідки коронавірусу для бізнесу: корпоративне законодавство

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Заборона проведення масових заходів запроваджена на період до 3 квітня 2020 року, однак високою є вірогідність продовження цього періоду.

1.  За законодавством України річні загальні збори акціонерного товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року і ця норма є імперативною. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування допускається лише в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів не більше 25 осіб та у випадках, передбачених його статутом.

  • Чи повинно/вправі акціонерне товариство проводити річні загальні збори, якщо на них можуть бути присутніми понад 10 осіб?
  •  Чи можуть річні загальні збори бути проведені дистанційно, зокрема шляхом заочного голосування або письмового опитування?

2. Річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства є регульованою інформацією і підлягає розкриттю акціонерним товариством не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Ця інформація включає окремі елементи, що підлягають затвердженню річними загальними зборами акціонерів. Нерозкриття, розкриття не в повному обсязі інформації та/або розкриття недостовірної інформації є підставою для застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій.

  • Чи зобов’язане акціонерне товариство розкривати річну звітну інформацію у встановлений законом строк, якщо річні загальні збори товариства не проводилися і, зокрема, річний звіт товариства ними не затверджувався?
  •  Якщо так, яка інформація і в якому об’ємі включається до річної звітної інформації?

3. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк, не більший ніж три роки. Після закінчення строку, на який членів наглядової ради було обрано, їхні повноваження припиняються.

  • Хто здійснюватиме повноваження наглядової ради акціонерного товариства (в тому числі щодо обрання голови і членів виконавчого органу товариства) після закінчення строку, на який членів наглядової ради було обрано, якщо проведення загальних зборів акціонерів не допускається?

Поділитися:

Далі Новини
Показати більше