close
МЕНЮ

Новини

Ключові контакти
18 Січня 2013

Річний огляд:важливі події та зміни в українському законодавстві у сфері міжнародної торгівлі у 2012 році

2012 р. в Україні відзначився рядом важливих подій та законодавчих змін у сфері міжнародної торгівлі. Перш за все, в минулому році був прийнятий та вступив у силу новий Митний кодекс України. По-друге, Україна була досить активною у питаннях регіональної лібералізації торгівлі і, як наслідок, були ратифіковані Договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД, а також Угода про вільну торгівлю з Чорногорією. Не менш важливою і найбільш спірною подією минулого року було ініціювання Україною переговорів у рамках СОТ про перегляд тарифних зобов’язань, що застосовуються до більш ніж 350 тарифних позицій.

НОВИЙ МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

13 березня 2012 року Верховна Рада України прийняла новий Митний кодекс України №4495-VI (далі – Митний кодекс), який набув чинності 1 червня 2012 року.

Митний кодекс містить ряд позитивних змін у митному регулюванні, направлених на полегшення діяльності суб’єктів господарювання. Впродовж другого півріччя 2012 року Міністерство фінансів України прийняло низку підзаконних актів, необхідних для реалізації окремих норм Митного кодексу.

Митний кодекс, окрім іншого, передбачає:

• що максимальний час митного оформлення товарів не може перевищувати 4 робочих годин;

• право суб’єктів підприємницької діяльності здійснювати митне оформлення в будь-якому митному органі, незалежно від місця реєстрації;

• принцип «єдиного вікна» під час проходження митного контролю товарів за участю інших державних органів;

• введення статусу уповноваженого економічного оператора, який гарантуватиме суб’єктам господарювання додаткові права та переваги під час митного оформлення;

• окремі зміни стосуються визначення митної вартості, наприклад: Митний кодекс передбачає вичерпний перелік документів, які митні органи можуть вимагати для підтвердження заявленої митної вартості; митні органи можуть відмовити в митному оформленні товарів з митною вартістю, заявленою декларантом, виключно в разі наявності достатніх підстав вважати, що така вартість неповна та/або недостовірна і т.д.

УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

У 2012 році були ратифіковані та/або набрали чинності три угоди про вільну торгівлю, стороною яких є України (Договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД, Угода про вільну торгівлю з Чорногорією, Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ).

Новий Договір СНД про зону вільної торгівлі

30 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі з державами СНД» № 5193-VI (далі – Договір).

20 вересня 2012 року зазначений Договір набув чинності для трьох держав, які його ратифікували: для Білорусі, Росії та України. Для Вірменії, Молдови та Казахстану, які ратифікували Договір дещо пізніше, він вступив в силу в кінці 2012 року.

На відміну від Угоди СНД про вільну торгівлю від 1994 року, Договір адаптований до правил СОТ, а також встановлює чіткі правила вирішення спорів, які повинні застосовуватися країнами у разі порушення його положень. Разом з цим, Договір все ще передбачає багато вилучень з режиму вільної торгівлі, які застосовуються до різних товарів, наприклад, до нафти, газу, цукру, спирту, насіння соняшника, феросплавів, худоби тощо.

Угода про вільну торгівлю з Чорногорією

16 листопада 2012 року набрав чинності Закон України «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії» № 5445-VI (далі – «Угода»). Сама ж Угода вступила в силу з 1 січня 2013 року.

Угода передбачає скасування всіх мит на імпорт товарів походженням з Чорногорії або України, за винятком деяких товарів, наприклад, для України – свинина, частини тушок та їстівні субпродукти курей, цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків, хімічно чиста цукроза у твердому стані та інші.

Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ

Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ (Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією, Швейцарією) (далі – Угода з державами ЄАВТ) набула чинності 1 червня 2012 року. Угода з державами ЄАВТ є угодою про вільну торгівлю «нового покоління», оскільки вона комплексно регулює не лише питання торгівлі товарами, а й торгівлю послугами, питання захисту прав інтелектуальної власності та інвестицій, державних закупівель тощо.

ПЕРЕГЛЯД ТАРИФНИХ СТАВОК УКРАЇНИ У СОТ

14 вересня 2012 року Україна передала в СОТ документ з грифом «таємно», в якому висловила готовність розпочати переговори про підвищення імпортних тарифів на 371 товарну позицію, посилаючись на статтю XXVIII ГАТТ 1994. З часу створення СОТ у 1995 році на підставі статті XXVIII ГАТТ 1994 ініціювалися перегляди щодо незначних та/або технічних змін не більше ніж 10 тарифів у рамках одного перегляду.

Близько 60 країн висловили серйозне занепокоєння щодо намірів України переглянути значну частину своїх зобов’язань. Зокрема, 26 листопада 2012 року на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ 23 делегації (включаючи Бразилію, ЄС, Канаду, Китай, Корею, Сполучені Штати, Туреччину, Швейцарію, Японію) оприлюднили спільну заяву з проханням відкликати заявку України на перегляд її тарифних позицій.

12 грудня 2012 року закінчився тримісячний термін для подання заявок на участь у переговорах з Україною про зміну тарифних зобов’язань. Такі заявки були подані більш ніж п’ятнадцятьма державами-членами СОТ, включаючи США, країни ЄС, Аргентину, Бразилію, Єгипет, Індію, Канаду, Китай, Норвегію, Японію. Враховуючи велику кількість товарних позицій, заявлених Україною для перегляду, переговори будуть тривалими та складними.

Поділитися:

Далі Новини
Показати більше