Нові вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників в Україні

6 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Новий закон про протидію відмиванню доходів), який повністю замінить собою існуючий закон з такою ж назвою. Новий закон про протидію відмиванню доходів набере чинності 28 квітня 2020 року.

Новий закон про протидію відмиванню доходів доповнює положення деяких законодавчих актів України, у тому числі, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про державну реєстрацію) та впроваджує такі зміни щодо процедури розкриття та перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Україні.

Внесення змін до визначення кінцевого бенефіціарного власника

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» буде замінений терміном «кінцевий бенефіціарний власник» з таким визначенням:

«Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

 • для юридичних осіб – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 • для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
 • для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є:

 • принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи
 • здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права».

Нові вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників

 • Постійне оновлення. Усі юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зміни до цієї інформації, протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення;
  у разі виявлення неточностей у раніше розкритій інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) така інформація може бути виправлена не пізніше 3 робочих днів з дня виявлення неточностей;
 • Щорічне підтвердження. Кожна юридична особа буде зобов’язана щорічно подавати оновлену інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників або про їх відсутність разом зі структурою власності, витягом з іноземного торговельного реєстру чи іншого реєстру юридичних осіб щодо компаній-нерезидентів, які є учасниками юридичної особи, та нотаріально засвідченою копією документа, що посвідчує особу, яка є нерезидентом-кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;
  такі ж документи необхідно буде подавати до ЄДР у випадку реєстрації будь-яких змін до інформації про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
 • Перехідні положення. Юридичні особи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року, будуть зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників в обсязі, визначеному Новим законом про протидію відмиванню коштів, та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким будуть затверджені форма та зміст структури власності (такий акт ще не був затверджений).

Обсяг інформації, що розкривається

 • відповідно до Закону про державну реєстрацію, інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, яка буде подаватися до ЄДР, є:
  – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  – дата народження;
  – країна громадянства;
  – серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
  – місце проживання;
  – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), та
  – характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
 • у випадку, якщо юридична особа не має кінцевого бенефіціарного власника, відповідний факт та причини відсутності кінцевого бенефіціарного власника мають розкриватись в ЄДР (наприклад, кінцевий власник є публічною компанією, акції якої перебувають у лістингу на фондовій біржі, та яка не має акціонерів, що володіють більш як 25 % акцій, або інших осіб, які можуть бути визнані кінцевими бенефіціарними власниками).

Верифікація кінцевих бенефіціарних власників

 • державні реєстратори будуть зобов’язані здійснювати перевірку (верифікацію) відомостей про кінцевих бенефіціарних власників на основі отриманих документів та інформації з інших державних реєстрів;
 • суб’єкти первинного фінансового моніторингу будуть зобов’язані повідомляти Державну службу фінансового моніторингу про будь-які розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в ЄДР, та відповідною інформацією, отриманою в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
 • Новий закон про протидію відмиванню коштів розширює перелік інформації, що може вимагатися суб’єктами фінансового моніторингу для ідентифікації та верифікації кінцевих бенефіціарних власників трастів, у тому числі, відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту.

Відповідальність

 • Новий закон про протидію відмиванню коштів доповнює статтю 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення України новою частиною, згідно з якою неподання або несвоєчасне подання до ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи вважається адміністративним правопорушенням та тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 17 000 грн до 51 000 грн на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).

Читайте також: Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників у 2021 році

Зверніть увагу, що практична реалізація положень Нового закону про протидію відмиванню коштів значною мірою залежить від прийняття деяких підзаконних нормативно-правових актів. Ми будемо інформувати вас про прийняття відповідних нормативно-правових актів та інші новини у цій сфері.

Подібні новини

05 Вересня 2022

Новини

Результати спільного дослідження Sayenko Kharenko та Асоціації “IT Ukraine” щодо стану і перспектив релокації ІТ-компаній «Релокація. Новий ІТ-ландшафт України»
01 Липня 2022

Новини

Звіт по роботі фонду «Дихай» за червень
22 Травня 2022

Новини

Україні потрібна допомога, про це не можна забувати
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.