Новини практики міжнародної торгівлі серпень-жовтень 2011

I. РЕГІОНАЛЬНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

Україна ратифікувала Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства

Верховна Рада України ратифікувала Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства шляхом прийняття відповідного Закону України № 3764-VI від 21 вересня 2011 р. Відповідно до зазначеного Протоколу Україна має право брати участь у різних програмах Співтовариства. Конкретні умови участі у відповідних програмах, у тому числі умови оплати, повинні погоджуватися у меморандумах про порозуміння, які будуть підписуватися для кожної програми окремо.

Переговори між Україною та ЄС щодо зони вільної торгівлі1

19 жовтня 2011 р. у Брюсселі відбулася зустріч Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку та торгівлі України, Андрія Клюєва, та Члена Єврокомісії з питань торгівлі, Карела Де Гухт. Під час зазначеної зустрічі було остаточно погоджено всі ключові параметри в частині глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За совами А.Клюєва, досягнуті домовленості «…відкривають шлях до завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію до кінця року». Зазначений висновок підтвердив також Карель Де Гухт. На сьогоднішній день експерти фіналізують технічні моменти на основі досягнутих домовленостей.

Нова Угода СНД про вільну торгівлю

18 жовтня 2011 р. прем’єр-міністри країн СНД підписали нову Угоду СНД про вільну торгівлю. На відміну від Угоди СНД про вільну торгівлю від 1994 р., нова угода адаптована до правил СОТ, а також встановлює чіткі правила вирішення спорів, які повинні застосовуватися країнами у разі порушення її положень. Разом з цим, нова Угода СНД про вільну торгівлю все ще має багато вилучень з режиму вільної торгівлі, застосовуваних до різних товарів, наприклад, до нафти і газу, цукру, спирту, насіння соняшника, феросплавів, худоби тощо.

Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ

19 жовтня 2011 р. у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією» за № 0229. Угода з державами ЄАВТ є угодою про вільну торгівлю «нового покоління», оскільки вона регулює багато істотних комерційних питань, у тому числі торгівлю товарами і послугами, захист прав інтелектуальної власності та інвестицій, державні закупівлі тощо. Нагадування: Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ та інші угоди по сільському господарству було підписано 24 жовтня 2010 р.

II. УКРАЇНА ТА СОТ

Перепогодження Україною зобов’язань щодо доступу на ринок, взятих під час вступу до СОТ
Відповідно до публічно доступної інформації2 Україна планує перепогодити свої зобов’язання щодо доступу на ринок, взяті під час вступу до СОТ (зокрема тарифні поступки) відповідно до статті XXVIII ГАТТ 1994. На разі не відомо, які саме тарифні поступки будуть перепогоджуватися Україною. Однак, скоріш за все, мова йтиме про тарифи, що застосовуються до імпорту в Україну легкових автомобілів, окремих товарів легкої промисловості, окремих товарів тваринництва. Нагадування: відповідно до статті XXVIII ГАТТ 1994 зміна або відкликання тарифних поступок може здійснюватися лише після відповідних консультацій (a) з членами СОТ, з якими початково погоджувалась відповідна поступка; (б) з членами СОТ, які мають принциповий інтерес (principle interest) у відповідній поступці, та (в) з членами СОТ, які мають істотний інтерес (substantial interest) у певній поступці. Під час переговорів член СОТ, який планує змінити або відкликати певну поступку, повинен запропонувати зазначеним членам СОТ компенсацію щодо інших товарів. Якщо домовленості щодо зміни/відкликання поступки не досягнуто, члени СОТ, інтереси якого зачіпає зміна/відкликання поступки, мають право відкликати максимально еквівалентні поступки, які початково погоджувалися з членом СОТ, який відкликав/змінив поступку3.

Консультації між Україною та Молдовою

14 жовтня 2011 р. у Кишиневі відбулися офіційні консультації між Україною та Молдовою щодо спору WT/DS421 (Республіка Молдова – заходи, що впливають на імпорт та продаж на внутрішньому ринку товарів (екологічний збір)) та спору WT/DS423 (Україна – податки на спиртні напої). Під час зазначених консультацій Україна та Молдова намагалися у двосторонньому порядку погодити найбільш прийнятні для обох сторін варіанти вирішення зазначених спорів. Зокрема Молдова повідомила, що на разі розроблено та погоджено урядом Молдови законопроект, який істотно змінює порядок стягнення екологічного збору. За словами представників Молдови, прийняття зазначеного законопроекту усуне дискримінацію, про наявність якої стверджує Україна. Окрім цього, представники Молдови обіцяли надати Україні зазначений законопроект найближчим часом для аналізу. Натомість представники України обіцяли розглянути та запропонувати можливі варіанти усунення дискримінації щодо оподаткування спиртних напоїв, про наявність якої стверджує Молдова. Сторони погодили провести додаткові офіційні консультації у листопаді 2011 р.

III. ЗАХОДИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну метанолу походженням з Росії

20 жовтня 2011 р. своїм рішенням No. АД-262/2011/4403-29 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі продовжила на 3 місяці строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну метанолу походженням з Росії. Відповідне офіційне повідомлення було опубліковано в газеті «Урядовий Кур’єр» № 195 від 21 жовтня 2011 р. Нагадування: зазначене антидемпінгове розслідування було порушено 21 липня 2011 р.

Продовження строку проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів незалежно від країни походження та експорту

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення № СП-263/2011/4402-41 від 20 жовтня 2011 р., відповідно до якого строк проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну окремих нафтопродуктів незалежно від країни походження та експорту продовжено на 60 днів. Нагадування: зазначене спеціальне розслідування було порушено 29 січня 2011 р.

Продовження строку застосування спеціальних заходів до імпорту в Україну сталевих труб

30 вересня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення № СП-261/2011/4423-28, відповідно до якого було продовжено на три роки (тобто до 30 вересня 2014 р.) строк застосування спеціальних заходів (у формі квот) до імпорту в Україну сталевих труб, що класифікуються за кодами 7304 29 10 00 та 7304 29 30 00 УКТ ЗЕД. Річний обсяг квоти розподіляється між Росією, Австрією, Польщею, Румунією, Словаччиною, Індією, Китаєм та іншими країнами. Розподіл квот здійснюється шляхом видачі спеціальних ліцензій Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Нагадування: вперше відповідні спеціальні заходи було застосовано 30 липня 2008 р.

Кабінет Міністрів України застосував квоту до імпорту легкових автомобілів походженням з Узбекистану

12 жовтня 2011 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про запровадження режиму ліцензування та встановлення квот на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан» № 1073. Зазначена Постанова прийнята на виконання рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого за результатами антидискримінаційного розслідування, ініційованого за заявою Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Відповідно до зазначеної Постанови застосовуються наступні квоти:

Опис товару

Строк застосування квот

Код згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг квоти, шт

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702) включаючи вантажо-пасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі (нові)

15.11.2011 – 14.11.2012

8703 21 10 00

1

8703 22 10 00

1

8703 23 19 10


1


15.11.2012 – 14.11.2013

8703 21 10 00

1

8703 22 10 00

1

8703 23 19 10


1


15.11.2013 – 14.11.2014

8703 21 10 00

1

8703 22 10 00

1

8703 23 19 10


1


Законодавство у сфері застосування антидискримінаційних заходів може бути змінено

20 вересня 2011 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту вітчизняних товаровиробників у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії іноземних держав, митних союзів або економічних угруповань» від 26 травня 2011 р. № 8571. Зазначений Законопроект було подано Кабінетом Міністрів України з метою покращення процедури застосування антидискримінаційних заходів в Україні відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Зокрема, Законопроект передбачає наступні основні зміни:

(i) право застосовувати ембарго буде віднесено до повноважень Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України матиме право застосовувати ліцензійний режим, а Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі – інші заходи, передбачені законодавством України;

(ii) з переліку антидискримінаційних заходів виключені індикативні ціни.

Слід відзначити, що згадані антидискримінаційні заходи не можуть застосовуватися до держав-членів СОТ, оскільки, як передбачено ст. 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», якщо Україна, іноземна держава, митний союз або економічне угруповання, які застосували стосовно України дії, що містять ознаки дискримінаційних та/або недружніх, є членами однієї і тієї ж міжнародної міжурядової організації (наприклад, СОТ), розгляд та врегулювання спірної ситуації здійснюється відповідно до правил і процедур такої організації.

Нагадуємо, що застосування антидискримінаційних заходів регулюється Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Антидискримінаційні заходи (наприклад, ембарго, режим ліцензування, ввізні мита) застосовуються за підсумками антидискримінаційного розслідування, яке спрямоване на виявлення дискримінаційних дій, тобто торговельних бар’єрів щодо товарів походженням з України. По суті, антидискримінаційні заходи застосовуються як заходи у відповідь на дискримінацію українських товарів на зовнішніх ринках. Перед застосуванням заходів Україна проводить консультації щодо усунення факту дискримінації з державою (митним союзом або економічним угрупуванням), де виявлена дискримінація. До цих пір Україна успішно домовилась щодо усунення дискримінації в Республіці Білорусь стосовно карамельної продукції (2010), деяких товарів побутової техніки (2008), а тому антидискримінаційні заходи не застосовувалися. Разом з цим, 12 жовтня 2011 р. було застосовано антидискримінаційні заходи до імпорту легкових автомобілів походженням з Узбекистану у формі квот (див. вище).

IV. НОВИНИ МИТНИЦІ

Змінено порядок здійснення попереднього документального контролю товарів в Україні 5 жовтня 2011 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України» № 1030, яка набрала чинності 14 жовтня 2011 р. Зазначена Постанова визначає порядок проведення попереднього документального контролю, передбачає перелік документів, які повинні подаватися для цілей такого контролю, а також підстави для припинення здійснення такого контролю.

Підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів з України

Державна митна служба України розмістила на своєму офіційному сайті Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України»4, розроблений з метою вдосконалення механізму бюджетного відшкодування ПДВ за операціями з експорту продукції, а також для уникнення випадків безпідставного бюджетного відшкодування ПДВ. Зазначений Проект визначає порядок надання відповідними митними органами підтвердження фактичного експорту товарів з України.

Документи, що видаються Міністерством охорони здоров’я України, для цілей митного оформлення окремих товарів

Міністерство охорони здоров’я України видало Наказ «Про визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Міністерства охорони здоров’я України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів» № 607 від 22 вересня 2011 р., який вступив в силу з 21 жовтня 2011 р. Зазначений Наказ визначає перелік товарів, для митного оформлення яких необхідне отримання певних погоджень/дозволів Міністерства охорони здоров’я України, а також перелік таких погоджень/дозволів.

Проект закону щодо оподаткування товарів, які тимчасово ввозяться в Україну

29 вересня 2011 р. у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оподаткування товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію України» під № 9226. Окрім іншого, зазначений Проект передбачає сплату 3% суми ввізного мита, яка підлягала б сплаті в разі випуску товарів у вільний обіг, за кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України.

Проект наказу про класифікацію та кодування товарів в Україні

Міністерство фінансів України розмістило на своєму офіційному сайті5 Проект наказу «Про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД». Зазначений Проект детально регулює порядок прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів, починаючи від подання відповідного звернення, його розгляду компетентними органами, та закінчуючи, втратою чинності або скасуванням відповідного рішення.

V. УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Скасовано експортні мита на деякі сільськогосподарські товари

19 жовтня 2011 р. Президент України, Віктор Янукович, підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур» № 3906-VI від 7 жовтня 2011 р., який вступив в силу з 22 жовтня 2011 р. Зазначений Закон встановлює експортне мито у розмірі 14% від митної вартості (але не менше 23 євро за метричну тонну) виключно для ячменю. У той же час скасовується експортне мито для таких зернових культур, як кукурудза, пшениця, меслин.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і суб’єктами господарювання – експортерами зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Американська торгова палата в Україні, Українська зернова асоціація, Українська аграрна конфедерація, Європейська Бізнес Асоціація підписали Меморандум про взаєморозуміння від 10 жовтня 2011 р. Основним завданням зазначеного Меморандуму є забезпечення прозорості та передбачуваності для українських експортерів зерна на період 2011-2012 роки. З цією метою Меморандум зобов’язує Міністерство аграрної політики і продовольства України письмово повідомляти учасників ринку про запровадження будь-яких обмежень експорту зерна за 2 місяці до запровадження таких заходів та виключно за умови, що обсяги експорту зерна досягнуть 80% погодженого обсягу. Натомість, учасники ринку зерна погодилися інформувати Міністерство аграрної політики та продовольства України про обсяги здійсненого експорту щотижня. Додатково було погоджено експорт 24,77 млн. тонн зерна за умови, якщо врожай зерна складе 50,25 млн. тонн.

VI. ТРАНСПОРТ

Україна приєдналася до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна

7 вересня 2011 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна» № 3702-VІ, яка набрала чинності 10 жовтня 2011 р. Зазначена Конвенція спрямована на регулювання основних правил арешту морських суден країн-членів в Україні та правил арешту українських морських суден в інших країнах-членах. Разом з цим, Україна залишила за собою право не застосовувати положення Конвенції до військових кораблів та інших державних суден, які експлуатуються з некомерційною метою.

Україна ратифікувала Угоду про повітряне сполучення з Грузією

7 вересня 2011 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грузії про повітряне сполучення» № 3703-VІ, яка набрала чинності 10 жовтня 2011 р. Зазначена Угода передбачає нові правила надання дозволів на експлуатацію польотів, право України та Грузії проводити перевірки авіаційних підприємств на їх відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації, у тому числі в частині процедур затвердження тарифів.

VII. МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦЕВТИКА

В Україні посилено відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів

14 жовтня 2011 р. Президент України, Віктор Янукович, підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів» № 3718-VI від 8 вересня 2011 р., який набирає чинності з 1 листопада 2011 р. Зазначений Закон прямо забороняє наступні дії: виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів. За вчинення зазначених дій винних осіб може бути притягнуто або до кримінальної, або до адміністративної відповідальності в залежності від розміру заподіяної шкоди. Зокрема, за вчинення зазначених дій до винних осіб можуть застосовуватися наступні види покарань: штраф у розмірі 1,000-2,000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно 2200-4400 USD), ув’язнення або обмеження волі строком до 3 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання, які використовувалися для їх виробництва.

Нові правила реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення

Міністерство охорони здоров’я України своїм Наказом «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про реєстрацію оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення» № 602 від 21 вересня 2011 р. запровадило нову форму реєстрів оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

Зазначений Наказ застосовуватиметься не лише до лікарських засобів (що має місце станом на сьогодні), але й до виробів медичного призначення. З огляду на це, починаючи з 17 жовтня 2011 р. оптово-відпускні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення будуть реєструватися у різних реєстрах. Відповідальність за створення та веденні відповідних реєстрів покладено на Міністерство охорони здоров’я України. Зокрема оптово-відпускні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення будуть реєструватися шляхом видачі відповідних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Окрім того, інформація про зареєстровані ціни буде розміщена на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

VIII. ІНШІ НОВИНИ

Питання захисту персональних даних

У вересні 2011 року було створено громадську раду при Державній службі України з питань захисту персональних даних6. До складу зазначеної ради увійшли представники 30 різних асоціацій (у тому числі банків, страхових компаній, колекторських компаній, засобів масової інформації, компанії, діяльність яких пов’язана з дірект маркетингом тощо) з метою розробки та впровадження чітких процедур обробки персональних даних, оскільки чинний Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 містить численні прогалини. Розробка зазначених процедур обробки персональних даних є надзвичайно важливою, враховуючи, що з 1 січня 2012 р. компанії, які порушуватимуть відповідні вимоги Закону України «Про захист персональних даних», будуть притягатися до відповідальності.

Відповідальність за дефектну продукцію

17 вересня 2011 р. вступив в силу Закон України «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» No. 3390-VI. Зазначений Закон застосовується якщо дефектна продукція заподіяла таку шкоду як каліцтво, інше ушкодження здоров’я або смерть особи, пошкодження або знищення будь-якого об’єкта права власності, за винятком самої дефектної продукції. Відповідно до Закону потерпіла особа має право заявити свої вимоги або разом до виробника, імпортера, продавця дефектної продукції або альтернативно до кожного з них окремо.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до Тетяни Сліпачук чи Наталії Микольської. __________________________

1. http://www.me.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=173123&cat_id=38912

2. http://ua.fru.org.ua/vstuplenie-v-vto-privelo-ukrainu-k-uvolneniyam-i-potere-rynkov/

http://ua.fru.org.ua/dmitro-olijnik-shhob-viroblyati-v-ukraini-stalo-vigidno-neobxidni-diyevi-mexanizmi-zaxistu-nacionalnogo-virobnika/

http://economics.unian.net/ukr/detail/102780

3. Див. детально Tariff Negotiations and Renegotiations under the GATT and the WTO: Procedures and Practice. Anwarul Hoda / Cambridge University Press, 2002

4. http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=2912496&cat_id=295923

5. http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=309303&cat_id=42320&ctime=1318585776602

6. http://www.zpd.gov.ua/dostup.html

Подібні новини

31 Січня 2023

Новини

Анжела Махінова долучилася до роботи Центру інформації про контроль за торгівлею з Росією, створеного Akin Gump
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України продовжив дії Постанов, прийнятих у 2015 році, що накладають обмеження на ввезення товарів, що походять з російської федерації
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.