Новини практики міжнародної торгівлі. Січень-лютий 2013 року

I. УКРАЇНА І СОТ

Рада ЄС доручила Європейській Комісії розпочати переговори з Україною щодо перегляду зобов’язань України в СОТ|1|

На засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань в Брюсселі 12 лютого 2013 року Рада ЄС доручила Європейській Комісії розпочати переговори з Києвом у зв’язку із заявою України щодо перегляду своїх тарифних зобов’язань в СОТ.

У Рішенні йдеться про те, що “Рада прийняла рішення, яке дозволяє Комісії розпочати переговори з Україною відповідно до Статті XVIII 1994 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі для отримання повної компенсації за будь-яку зміну тарифних поступок від України“.

Нагадаємо: 14 вересня 2012 року Україна направила документ з позначкою “секретно” членам СОТ із заявою про те, що вона має намір змінити зв’язані ставки мит на 371 товар відповідно до статті XXVIII ГАТТ.

ІІ.ЗАХОДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Продовження строку антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну лимонної кислоти з Китаю

4 сiчня 2013 року в газеті «Урядовий кур’єр» №2 було опубліковано Повідомлення «Про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну лимонної кислоти (моногідрат) походженням з Китайської Народної Республіки», відповідно до якого строк проведення зазначеного розслідування був продовжений на 3 місяці, тобто до кінця квітня 2013 року.

ІІІ. НОВИНИ МИТНИЦІ

Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремі питання митного оформлення

18 січня 2013 року на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі України був опублікований Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів»|2|.

Зазначений Законопроект передбачає зміни до деяких законів України. Зокрема, ст.16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” № 959-XII від 16 квітня 1991 року доповнюється положенням, відповідно до якого ліцензія підлягає переоформленню у разі внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), який був підставою для її видачі.

Статтю 9 Закону України “Про металобрухт” №619-XIV від 5 травня 1999 року пропонується доповнити положеннями про те, що митне оформлення експорту металобрухту здійснюється тільки за наявності відповідної картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), виданої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

До Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” № 481/95-BP від 19 грудня 1995 року пропонується внести положення, згідно з яким митне оформлення експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового здійснюється виключно за наявності відповідної ліцензії.

ІV. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Українська продукція птахівництва офіційно дозволена на ринку ЄС|3|

З 20 лютого 2013 року Україна отримала право постачати до Європейського Союзу м’ясо птиці, птицю, яйця та яєчні продукти. Отримання позитивного рішення стосовно імпорту продукції птахівництва українського виробництва на ринок ЄС, що є найбільшим у світі ринком збуту такої продукції, стало можливим після набуття чинності Регламентом ЄС № 88/2013.

Нагадаємо: 4 грудня 2012 року на засіданні Постійного комітету з питань харчування та здоров’я тварин Європейської Комісії було прийнято рішення про включення України до переліку країн, виробники яких, що виконали відповідні вимоги ЄС, зможуть поставляти на європейський ринок продукцію домашньої птиці, м’яса диких птахів, яєць та яєчних продуктів. Відповідний Регламент № 88/2013, яким вносяться зміни до Регламенту ЄК 798/2008/ЕС, був опублікований в Офіційному Віснику ЄС (Official Journal of the EU) 31 січня 2013 року.

Єдиний реєстр сільськогосподарської техніки|4|

5 лютого 2013 року Міністерство аграрної політики та продовольства України прийняло Наказ «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» №29 від 22 січня 2013 року. Наказ передбачає, що збір, накопичення та обробка даних Реєстру здійснюються відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” №2297-VI від 1 червня 2010 року. Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України. Наказ визначає перелік інформації, яка повинна бути включена до Реєстру про машину та власника машини, процедуру внесення відповідної інформації до Реєстру тощо.

Державний контроль експорту пшениці|5|

5 лютого 2013 року Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що лише ті компанії, які закупили пшеницю на відкритих біржових торгах, які провів Аграрний фонд 22 січня 2013 року, мають право експортувати пшеницю з України. Також Міністерство аграрної політики та продовольства Українизазначило, що на сьогодні кукурудза є головною зерновою культурою, яка найбільше експортується з України.

V. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів|6|

20 лютого 2013 року Міністерство охорони здоров’я України на своєму офіційному сайті опублікувало Проект Наказу «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів». Наказ вступив в силу 1 березня 2013 року. Наказ передбачає процедуру отримання ліцензії на імпорт лікарських засобів та вимоги до ліцензіата. Зокрема, для отримання ліцензії суб’єкт господарювання подає заяву, форма якої закріплена в Додатку 1 до Наказу. До заяви додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Крім того, Наказ передбачає, що Державна служба України з лікарських засобів приймає рішення про видачу ліцензії впродовж 10 робочих днів, починаючи з дати подання заяви.

VI. БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ

Регулювання питань, пов’язаних з використанням синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії

27 лютого 2013 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України опублікувало на своєму офіційному сайті Законопроект «Про особливості державного регулювання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії»|7|. Законопроект передбачає процедури державного регулювання та контролю використання синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії. Зокрема, Законопроект забороняє виробництво, імпорт та реалізацію на ринку України синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії, у складі яких масова частка фосфатів у перерахунку на Р2О5 становить більш як: (а) 17% – з 1 січня 2014 року; (б) 10% – з 1 січня 2016 року; (в) 5% – з 1 січня 2019 року; (г) 0,7% – з 1 січня 2021 року.

Вимоги до харчових продуктів та деяких матеріалів

9 січня 2013 року Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало в Міністерстві юстиції України три Накази від 29 грудня 2012 року, які визначають вимоги до харчових продуктів та деяких матеріалів, а саме:

(1) Наказ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості і безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини» № 1140;

(2) Наказ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Матеріали і вироби текстильні, шкіряні і хутряні. Основні гігієнічні вимоги» № 1138;

(3) Наказ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» № 1139.

Наказ № 1140 встановлює загальні вимоги до харчових продуктів; вимоги до маркування харчових продуктів; гігієнічні вимоги до безпеки і харчової цінності харчових продуктів. Наказ № 1138 включає гігієнічні вимоги до сировини; гігієнічні вимоги до текстильних, шкіряних і хутряних матеріалів та до виробів з них; гігієнічні вимоги до дитячих виробів; вимоги до упаковки, зберігання, транспортування; контроль за дотриманням санітарних норм і правил. Наказ № 1139 містить гігієнічні вимоги до полімерних і полімервмісних матеріалів; гігієнічну оцінку полімерних і полімервмісних матеріалів і нормативно-технічної документації та інші.

VIІ. ІНШІ НОВИНИ

Кодекс корпоративної поведінкипо транскордонній передачі персональних даних

Державна служба України з питань захисту персональних даних розробила Кодекс корпоративної поведінки по транскордонній передачі персональних даних, в тому числі угоди про передачу персональних даних до країн, які не приєдналися до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних між володільцями та розпорядником і володільцем.

У своєму офіційному листі Державна служба України з питань захисту персональних даних рекомендує застосовувати угоди, як частину Кодексу корпоративної поведінки для захисту персональних даних. Державна служба України з питань захисту персональних даних вважає, що використання вищевказаних угод дозволить володільцю баз персональних даних забезпечити дотримання законодавства України про захист персональних даних в частині транскордонної передачі даних.


|2|http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=196458&cat_id=32862

|3|http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/10347-shlyah-ukrajinsykoji-produkciji-ptahivnictva-do-rinku-jes-oficijno-vidkrito

|4|http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0243-13

|5|http://minagro.gov.ua/uk/node/4235

|6|http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0307-13

|7|http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=198500&cat_id=32862

Подібні новини

31 Січня 2023

Новини

Анжела Махінова долучилася до роботи Центру інформації про контроль за торгівлею з Росією, створеного Akin Gump
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
30 Вересня 2022

Новини

Україна заборонила експорт товарів до росії
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.