Новини практики міжнародної торгівлі. Травень 2013 року

I. УКРАЇНА І СОТ

Новий генеральний директор СОТ|1|

14 травня 2013 року Генеральна рада СОТ схвалила призначення посла Роберту Карвайю джі Азеведу (Бразилія) на посаду нового Генерального директора СОТ. Він розпочне здійснювати свої повноваження 1 вересня 2013 року.

Персональний склад Державної комісії з питань співробітництва з СОТ

Указом Президента України «Про персональний склад Державної комісії з питань співробітництва з СОТ» № 258/2013 від 15 травня 2013 року|2| був затверджений персональний склад Державної комісії з питань співробітництва з СОТ. Відповідно до Указу головою Комісії призначений Андрій Іванович Гончарук, який був також призначений представником України у СОТ у квітні 2013 року.

ІІ. РЕГІОНАЛЬНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

Меморандум між Євразійською економічною комісією та Україною|3|

31 травня 2013 року Україна та Євразійська економічна комісія підписали Меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною.

Згідно з Меморандумом Україна отримала право бути присутньою на відкритих засіданнях Вищої Євразійської економічної ради, Ради Євразійської економічної комісії, Колегії Євразійської економічної комісії, але лише на запрошення голови відповідного органу, за згодою всіх його членів та без права участі у прийнятті рішень. Крім того, відповідно до Меморандуму Україна задекларувала свої наміри дотримуватися принципів, закріплених в документах, що формують договірно-правову базу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і утримуватися від дій, спрямованих проти інтересів Митного союзу. Україна призначить свого представника, наділеного необхідними повноваженнями з метою забезпечення взаємодії в рамках Меморандуму та обговорення питань, пов’язаних з подальшим поглибленням співробітництва.

Однак, відповідно до пункту 5 Меморандуму, він не є міжнародним договором та не створює прав і зобов’язань, які регулюються міжнародним правом.

ІІІ. ЗАХОДИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ І КВОТИ

Нові рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

У травні 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі («Комісія») ухвалила наступні рішення:

(i) Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору, що класифікується за кодом УКТ ЗЕД 6911 10 00 00 незалежно від країни походження та експорту (Рішення №СП-292/2013/4423-06 від 16 травня 2013 року). Відповідне офіційне повідомлення було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» 21 травня 2013 року;

(ii) Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування. Вимога щодо такого перегляду була подана чотирма українськими виробниками. Відповідне Рішення № АД-294/2013/4423-06 від 24 травня 2013 року набуде чинності 28 червня 2013 року. Крім того, відповідно до Рішення продовжено дію антидемпінгових заходів, які застосовуються відповідно до Рішення Комісії № АД-176/2008/143-47 від 21 травня 2008 року, із змінами від 25 жовтня 2010 року, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами зазначеного перегляду. Відповідне офіційне повідомлення було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» 29 травня 2013 року;

(iii) Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації. Відповідно до Рішення № АД-293/2013/4423-06 від 24 травня 2013 року остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита в розмірі: для експортера-виробника ВАТ «Березицький скляний завод» – 13,08%; для інших експортерів – 27,99%. Комісія припинила антидемпінгове розслідування без застосування остаточних антидемпінгових заходів стосовно експортера-виробника ТОВ «Острів Джус». Відповідне офіційне повідомлення було опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» 29 травня 2013 року.

Крім того, 21 травня 2013 рокув газеті «Урядовий кур’єр» було опубліковано Повідомлення «Про закінчення строку застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації». Відповідно до Повідомлення Міністерство економічного розвитку та торгівлі України повідомляє, що 29 листопада 2013 року закінчується строк дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації.

США ініціювали розслідування проти України|4|

30 травня 2013 року після того, як Україну було віднесено до так званих пріоритетних іноземних країн у Спеціальному звіті («Special 301 Report»), Торговий представник США, Міріам Шапіро, оголосила про початок розслідування щодо дій України відповідно до Статті 301 Закону США «Про торгівлю» 1974 року. Стаття 301 Закону США «Про торгівлю» 1974 року спрямована на захист громадян США від дій іноземних держав, які порушують права інтелектуальної власності.

Відповідно до оголошення, розміщеного на офіційному сайті Офісу торгового представника («ОТП»), ОТП буде приймати письмові зауваження зацікавлених сторін та проведе відповідні слухання 18 липня 2013 року. ОТП опублікує у Федеральному реєстрі повідомлення про початок розслідування та процедурні питання, зокрема щодо подачі зауважень зацікавлених сторін та запитів на участь у слуханнях.

Квоти на 2013 рік

17 травня 2013 року на засіданні Міжвідомчої комісії з питань розподілу обсягів квот товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році, Комісія прийняла рекомендації|5| про розподіл обсягів квот між суб’єктами господарювання, що здійснюють імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 у 2013 році.

ІV. НОВИНИ МИТНИЦІ

Пропонується підвищити вдвічі повні ставки ввізного мита

22 травня 2013 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону «Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України» №2105а|6|. Проект Закону передбачає збільшення удвічі повних ставок ввізного мита для забезпечення декларування відомостей про країну походження товарів. На думку авторів Проекту Закону, він не суперечить вимогам СОТ, оскільки відповідно до Статті 280 Митного кодексу України до товарів, що походять з держав – членів СОТ, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові (а не повні) ставки ввізного мита. На сьогодні на майже 87% товарних підкатегорій Митного тарифу України встановлено однаковий рівень повної та пільгової ставок ввізного мита, що не стимулює імпортерів до декларування відомостей про країну походження товарів.

Пропонується змінити порядок декларування митної вартості

20 травня 2013 року у Верховній Раді України був зареєстрований Проект Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо митної вартості товарів та методів її визначення)» №2061a|7|. Проект Закону вносить зміни до Розділу III, статтей 263 і 311 Митного кодексу України, що стосуються порядку декларування митної вартості.

Зокрема, Проект Закону пропонує: а) надати право декларанту самостійно обирати метод визначення митної вартості товарів, що декларуються; б) визначити, що відомості, що містяться в інформаційних системах органів доходів і зборів, не можуть бути підставою для відмови у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю, визначеною за ціною договору щодо товарів, які імпортуються; в) встановити підстави, за яких орган доходів і зборів може здійснювати контроль та перевірку правильності заявленої митної вартості товарів після митного оформлення; г) надати право посадовим особам органів доходів і зборів здійснювати перевірку правильності визначення митної вартості після митного оформлення шляхом проведення документальної невиїзної перевірки та ін.

V. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Зміни щодо регулювання сертифікації зерна

21 травня 2013 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо дерегуляції ринку зерна)» № 2459|8|. Проект Закону передбачає обмеження випадків необхідності сертифікації якості зерна та продуктів його переробки, що вивозиться з митної території України. Зокрема, відповідно до Проекту Закону сертифікація є обов’язковою лише, якщо така вимога передбачена в зовнішньоекономічному договорі. Крім того, якість зерна та продуктів його переробки, що переміщується територією України, підлягає обов’язковій сертифікації у разі, якщо: а) зерно та продукти його переробки купуються повністю або частково за рахунок коштів держаного або місцевого бюджету; б) така вимога передбачена в договорі.

На сьогодні Проект Закону готується до другого читання.

VI. ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Проект Технічного регламенту щодо медичних виробів

28 травня 2013 року на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я Українибув опублікований Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»|9|. На відміну від Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №536 від 11 червня 2008 року, Проект Постанови містить більш детальні принципи та умови щодо виробництва та продажу медичних виробів; запровадження процедури оцінки відповідності медичних виробів вимогам щодо безпеки та ефективності; критерії класифікації медичних виробів та ін. Крім того, Проект Постанови містить положення стосовно вимог до клінічного оцінювання медичних виробів.

VІI. ІНШІ НОВИНИ

Обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті

14 травня 2013 року Правління Національного Банку України прийняло Постанову «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» №163|10|та Постанову «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» № 164|11|.

Обидві Постанови вступили в силу 20 травня 2013 року та будуть діяти до 19 листопада 2013 року.

Постанова №163 передбачає, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів. Постанова №164 встановлює вимогу обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами в розмірі 50%.

Нагадаємо: Постанови Національного банку України № 475 та № 479 від 16 листопада 2012 року передбачали аналогічні вимоги та обмеження зі строком дії до 19 травня 2013 року. Згідно з Постановами №163 та № 164 дія вище вказаних вимог та обмежень продовжена на 6 місяців.

Кримінальна відповідальність юридичних осіб

23 травня 2013 року Верховна Рада України прийняла Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)» №2990|12|. На сьогодні Закон направлено на підпис Президенту України.

Закон передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Закон передбачає підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру, види таких заходів та ін. Закон передбачає, що він набере чинності з 1 вересня 2014 року.

Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних

14 травня 2013 року Верховна Рада України прийняла Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних» № 2836|13|. Проект Закону визначає Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в якості уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, наділяючи його зокрема наступними повноваженнями: проводити виїзні та невиїзні, планові, позапланові та контрольні перевірки володільців або розпорядників; надавати рекомендації щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних; надавати висновки щодо проектів кодексів поведінки у сфері захисту персональних даних; видавати обов’язкові для виконання вимоги про запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних  та ін.

На сьогодні Проект Закону направлено Президенту України на підпис.

Зміни в антикорупційному законодавстві

18 травня 2013 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність зі стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією»|14| № 221-VII від 18 квітня 2013 року. Закон передбачає зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення України. Відповідно до Закону термін «хабар» в статтях 368-369 Кримінального кодексу України замінено терміном «неправомірна вигода», яка включає грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають чи одержують без законних на те підстав. Крім того, Закон передбачає кримінальну відповідальність за надання або пропозицію працівнику державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, надати йому неправомірну вигоду.


|1|http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/gc_14may13_e.htm

|2|http://www.president.gov.ua/documents/15722.html

|3|http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246390607&cat_id=244274130

|4|http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/may/amb-sapiro-ukraine-investigation

|5|http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=206980&cat_id=206977

|6|http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47074

|7|http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47007

|8|http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45970

|9|http://www.moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20130528_0.html

|10|http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0718-13

|11|http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0164500-13

|12|http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46901

|13|http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2836&skl=8

|14|http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-18

Подібні новини

31 Січня 2023

Новини

Анжела Махінова долучилася до роботи Центру інформації про контроль за торгівлею з Росією, створеного Akin Gump
26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2023 рік
30 Вересня 2022

Новини

Україна заборонила експорт товарів до росії
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.