Прийнято нове положення про ліцензування банків

22 грудня 2018 року Національний банк України (далі — Національний банк, НБУ) прийняв постанову Правління «Про затвердження Положення про ліцензування банків» № 149 (далі — Постанова № 149), роботу над якою вели майже два роки. За словами представників регулятора, основним завданням нового акту є перехід НБУ від формалістичного підходу до ризик-орієнтованого в усіх питаннях, що стосуються ліцензування банків. Постанова № 149 набула чинності 29 грудня 2018 року.

Ключові новації Постанови № 149

Принципи діяльності НБУ в процесі реалізації повноважень

Дотримуючись стандартів законодавства Європейського Союзу, Національний банк уперше встановив межі своєї дискреції в процесі приймання рішень, що передбачені Постановою № 149, шляхом закріплення таких принципів:

 • рівноцінність сутності та форми (оцінка правочинів, операцій, обставин і подій має здійснювати НБУ з погляду їхнього економічного, правового й фактичного змісту);
 • пропорційність регуляторних вимог обставинам та умовам конкретної ситуації, зокрема розміру банку, видам здійснюваної ним діяльності й властивим їй ризикам, фінансовому стану банку та власників істотної участі в ньому;
 • поєднання принципів правової визначеності для заявників та обґрунтованого сумніву Національного банку (НБУ має право вимагати надання уточнень, пояснень і додаткових документів, що потрібні для здобуття впевненості щодо дотримання заявником усіх вимог законодавства);).
 • комплексність аналізу заявника для прийняття рішення щодо його заяви.

Окрім вищевказаних принципів, Національний банк також має право покладатися на своє професійне судження, сформоване на підставі отриманої з різних джерел інформації. Наприклад, на підставі свого професійного судження регулятор може встановлювати винятки для подавання документів без належного легалізування, визнання бездоганності ділової репутації заявника, попри відсутність формальної відповідності вимогам Постанови № 149, установлення факту наявності фінансових труднощів у заявника тощо.

Оцінювання ділової репутації фізичних і юридичних осіб

Постанова № 149 вносить суттєві зміни до критеріїв бездоганності ділової репутації фізичних і юридичних осіб, процедурних аспектів її оцінювання, а також закріплює концепцію презумпції бездоганності ділової репутації. Основні зміни в оцінюванні ділової репутації стосуються такого:

 • збільшено строк застосування відсутності бездоганної ділової репутації в разі перебування особи під дією міжнародних санкцій із 3 до 10 років після її виключення із санкційних переліків;
 • диференційовано підходи до визнання відсутності бездоганної ділової репутації на підставі невиконання зобов’язань зі сплати податків, зокрема окремо виділено суттєве порушення податкових зобов’язань, якщо воно перевищує 100 мінімальних заробітних плат. У такому разі ознаку застосовують не лише протягом дії порушення, але й упродовж 3 років після його припинення;
 • збільшено розміри порушення фінансових зобов’язань, які регулятор розглядає як ознаку відсутності бездоганної ділової репутації (з 50 тисяч до 300 тисяч гривень для фізичних осіб, з 300 тисяч до 3 мільйонів гривень для юридичних осіб);
 • додано і уточнено деякі ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, а саме тепер прямою підставою для визнання ділової репутації небездоганною є:

‒                порушення певних норм іноземного кримінального й трудового законодавства (а не лише українського, як раніше);

‒                невиконання взятих на себе зобов’язань, зокрема викладених в гарантійних листах, наданих Національному банкові протягом останніх 3 років;

 • знято тимчасове обмеження, установлене як ознака відсутності бездоганної ділової репутації щодо осіб, що раніше мали стосунок до банку, який визнали неплатоспроможним (нагадаємо, таке обмеження становило 10 років).

Окремо варто відзначити, що в Постанові № 149 також передбачено детальну процедуру, що дозволяє заявникові в більшості випадків надати обґрунтовані пояснення щодо питання незастосування до нього критеріїв відсутності бездоганної ділової репутації. Водночас у разі недостатності таких обґрунтувань і визнання репутації небездоганною, заявника позбавляють права повторного звернення до НБУ щонайменше впродовж одного року.

Оцінювання фінансового стану заявників

У новій Постанові № 149 проведено істотний перегляд критеріїв оцінювання фінансового (майнового) стану заявників, а також детально викладено положення, що стосуються методики цього оцінювання, а саме:

 • раніше згадані принцип пропорційності, а також професійне судження НБУ дають Національному банкові можливість (у певних випадках) як «закрити очі» на деякі невідповідності заявника встановленим вимогам, так і визнати його фінансовий стан незадовільним, попри дотримання всіх вимог;
 • критерії оцінювання диференційовано залежно від суб’єкта оцінювання (інакше кажучи, критерії різні для юридичних осіб — набувачів акцій банку, проміжних компаній, консолідуючих (холдингових) компаній і кінцевих власників — як юридичних, так і фізичних осіб);
 • як нові критерії оцінювання заявників було виділено: для юридичних осіб — фінансову стійкість та ознаки незадовільного фінансового стану, для фізичних осіб — платоспроможність;
 • змінено підхід до визначення достатності власних коштів кінцевого власника, яку визначають як більшу з таких величин (пропорційно розмірові частки, яку набувають у власність):

‒           регулятивний капітал банку;

‒           мінімальний регулятивний капітал, встановлений НБУ;

‒           ціна прямого/опосередкованого придбання акцій банку;

 • закріплено методику визначення власних коштів для юридичних і фізичних осіб, а також установлено вимоги щодо подання документів, які підтверджують підстави отримання коштів (майна) для формування власного капіталу юридичної особи;
 • наявність у компанії збитків, а також факт її існування менше ніж три роки перестають бути підставами для визнання фінансового стану заявника незадовільним. Натомість акцент перевірки змістився на здійснення компанією свого основного виду діяльності;
 • для фізичних осіб передбачено можливість не підтверджувати джерела походження коштів щодо майна, яке придбали більш ніж за 15 років до дати звернення до НБУ (тільки за умови дотримання визначених критеріїв).

Інші важливі зміни

Крім вищеперерахованих змін, Постановою № 149 також удосконалено:

 • порядок погодження набуття (збільшення) істотної участі в банку: серед іншого, установлено особливості для погодження у випадках внутрішньогрупової реструктуризації компаній, придбання (збільшення) істотної участі за дорученням або укладення угод про управління;
 • критерії оцінювання відповідності керівників банку: установлено додаткові вимоги до керівників, а також незалежних директорів, розширено перелік випадків для обов’язкового проходження тестування та співбесіди в НБУ;
 • процедури, що стосуються відкриття відокремлених підрозділів банку, а також початку нових видів діяльності.

Ключові контакти: Олександр Ніколайчик, Сергій Казмірчук, Дарина Дашкевич.

Подібні новини

27 Березня 2023

Новини

Іноземні власники облігацій внутрішньої державної позики України матимуть змогу виводити за кордон лише кошти від сплат купонних платежів, проведених після 1 квітня 2023 року
20 Березня 2023

Новини

Sayenko Kharenko – юридичний партнер проєкту з питань резервування від IT Ukraine
17 Березня 2023

Новини

Sayenko Kharenko увійшла до шортлиста у двох категоріях IFLR Europe Awards 2023
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.