Про мирне врегулювання спору Філіп Морріс

Ще з липня 2019 року на інформаційних та новинних порталах в мережі Інтернет, час від часу, з’являється інформація про мирне врегулювання спору між компаніями групи Філіп Морріс та державою Україна.

Нагадаємо, спір між Філіп Морріс та державою Україна виник внаслідок нарахування податковими органами України податкових (митних) платежів для Філіп Морріс Україна в розмірі близько 630 млн. грн. в червні 2016 року.
Команда адвокатів Sayenko Kharenko супроводжувала цей податковий спір Філіп Морріс Україна. Тому ми поділимось власним поглядом на врегулювання цього спору.

5 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 946-р, яким схваливтекст Мирової угоди в інвестиційному спорі між компаніями групи Філіп Морріс та державою Україна та уповноважив в. о. Голови ДФС України на її підписання і виконання. 31 січня 2019 року держава Україна, в особі в.о. Голови ДФС України, підписала Мирову Угоду, а 22 березня 2019 року, на виконання умов такої угоди, ДФС України скасувала нарахування податків в розміріблизько 630 млн. грн.

З огляду на суть податкових претензій держави,та кроки, які були вчинені для врегулювання спору, а також на кількість державних органів танеурядових організацій, залучених до цього процесу, ми можемо припустити, що передумови особливої уваги до даного питання можуть носити і неюридичний характер.

Ми не виключаємо, що однією з причин такої уваги є те, що справа Філіп Морріс стала першим в Україні прикладом врегулювання податкового спору мирним шляхом, зокрема, з використанням спеціальної процедури врегулювання інвестиційного спору.

В даному випадку, приклад справи Філіп Морріс, міг би дати зелене світло іншим схожим випадкамта показати іноземним інвесторам, що їх права в Україні можуть бути ефективно захищеними. З іншого боку, новий для української практики інструмент врегулювання спору надав можливість і державі виправити допущену нею помилку.

Отже, що стосується власне юридичних аспектів врегулювання спору. Спір у справі Філіп Моррісстосувався не просто українських податків, а ставив під сумнів виконання державою Україна гарантій щодо захисту іноземних інвестицій, які надані інвесторам згідно з договорами про заохочення та взаємний захист інвестицій, укладених Україною зі Сполученими Штатами Америки та Швейцарською Конфедерацією.

Як вбачається з положень і міжнародної практикизастосування договорів про заохочення та взаємний захист інвестицій питання податкового характеру можуть бути предметом розгляду з точки зору захисту іноземних інвестицій та, серед іншого, вирішуватись в рамках міжнародного інвестиційного арбітражу.

Наприклад, у разі, коли такі податкові питанняпризводять до порушення прав інвесторів на справедливий та неупереджений режим щодо їх інвестицій або на захист інвестицій на території України від прямої чи непрямої експропріації. При цьому під захистом інвестицій міжнародні договори розуміють досить широке коло понять, включаючи захист прав інвесторів, які випливають із ліцензій чи дозволів, отриманих в певній державі (як-от дозволу та право на застосування митного режиму переробки, отриманого Філіп Морріс Україна, щодо яких виник описаний вище податковий спір).

Положення Статті Х Договору між Україною та США про заохочення та взаємний захист інвестицій прямо передбачають застосування стандартів захисту американських інвестицій в Україні від прямої чи непрямої експропріації внаслідок податкових рішень чи заходів органів державної влади України.

Несправедливі, свавільні, дискримінаційні чи експропріаційні податкові рішення чи заходи є одною із найбільш поширених причин виникнення спорів між іноземними інвесторами та державами. Наведемо декілька відомих прикладів інвестиційних спорів, предметом яких є несправедливі чи експропріаційні податкові заходи: ЕнКана проти Еквадору (LCIA), Оксідентал проти Еквадору (LCIA), Фельдман проти Мексики (ICSID), Байвотер проти Танзанії (ICSID), Ампал проти Єгипту (ICSID).

Зокрема, у справі Ампал проти Єгипту (ICSID, Рішення від 21 лютого 2017 року) арбітражний трибунал визнав непрямою експропріацію американських інвестицій скасування Єгиптом ліцензії на звільнення від податків операцій із експорту газу до Ізраїлю дочірньою єгипетською компанію EMG, акції якої належали американським інвесторам. У цій справі, Єгипет видав EMG ліцензію в 2006 року строком дії до 2025 року, але вже в 2008 році парламент Єгиптузаконом скасував дію ліцензію. Трибунал дійшов висновку, що “ліцензія, що була видана [EMG] є “інвестицією згідно із визначення цього терміну у Договорі [між США та Єгиптом], що є широким та включає в себе “будь-який актив””. Трибунал вирішив, що “рішення Відповідача [Єгипту]забрати у компанії EMG статус вільної від податків компанії позбавило її чітко визначеного та цінного права, яке було надане відповідно до єгипетського законодавства … та яке гарантувалося державою на визначений період часу [до 2025 року]. Воно не мало бути змінене відповідно до державної податкової політики протягом всього цього часу. На цій підставі, скасування [наданої Єгиптом ліцензії]прирівнюється до [непрямої] експропріації”.

Саме на підставі міжнародних договорів України про заохочення та взаємний захист інвестицій із США та Швейцарією, які згідно із Конституцією України та Податковим кодексом України є частиною законодавства України та мають перевагу над національним законодавством, була укладена Мирова угода між компаніями групи Філіп Морріс та державою Україна. На виконання прямих положень Мирової угоди таРозпорядження Кабінету Міністрів України, ДФСУкраїни скасувала податкові нарахування.

При цьому ДФС України не могла відмовитись від скасування податкових нарахувань щодо Філіп Морріс, оскільки це стало би прямим порушенням взятих на себе Україною зобов’язань за Мировою угодою, а також порушенням міжнародних зобов’язань України за договорами про заохочення та взаємний захист інвестицій із США та Швейцарією, оскільки за цими договорами Україна зобов’язалася дотримуватися будь-яких взятих на себе зобов’язань перед інвесторами із США та Швейцарією, в тому числі і договірних зобов’язань України перед компаніями Філіп Морріс за Мировою угодою. Тобто, відмова ДФС України від скасування податкових вимог відповідно до Мирової угоди та обов’язкового до виконання Розпорядження Уряду стала б прямим порушенням закону з боку безпосередньо ДФС України та порушенням міжнародних договорів зі сторони держави Україна.

Підписання Мирової угоди було прямим обов’язком в. о. Голови ДФС України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, яке було ухвалене в рамках спеціальної процедури врегулювання інвестиційних спорів, встановленої Указом Президента України №581 від 25 червня 2002 року.

Саме ж розпорядження Кабінету Міністрів України, в свою чергу, було ухвалене після тривалих консультацій і детального вивчення суті справи в ході роботи міжвідомчої робочої групи. Групи, до якої були залучена численна кількість профільних представників державних органів, серед яких, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Міністерствазакордонних справ, Міністерства економічного розвиту і торгівлі та Державної фіскальної служби України.

Процес прийняття рішення про мирне врегулювання спору супроводжувався залученням Ради бізнес-омбудсмена та підпильною увагою засобів масової інформації, що свідчить про повну прозорість і відкритість процесу обговорення справи Філіп Морріс.

І насамкінець, навіть з формальної точки зору національного податкового законодавства, ДФС України має право скасовувати податкові нарахування не лише під час процедури адміністративного оскарження, а й в інших випадках, що прямо встановлено в Податковому кодексі України, зокрема у його статті 55 та навіть підтверджено правовою позицією Верховного Суду.

У зв’язку із цим, на наше професійне переконання, підписання та подальше виконання ДФС України Мирової угоди щодо компаній групи Філіп Морріс відповідає вимогам українських законів в їх взаємозв’язку з вимогами міжнародних договорів. Відповідно, такі інвестори можуть розрахувати на виконання державою та її органами вимог міжнародного та українського законодавства, захист їх інвестицій та недопущення будь-яких проявів тиску на бізнес в Україні.

Подібні публікації

07 Лютого 2023

Публікації

Потрібні на економічному фронті: хто може бронювати працівників від мобілізації
07 Лютого 2023

Публікації

Відстрочка від мобілізації. Що змінюється в правилах бронювання співробітників
20 Грудня 2022

Публікації

СОТ перекреслює спадок Трампа: чи вдасться усунути причину глобальної торговельної війни
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.