close
МЕНЮ

Публікації

Ключові контакти
16 Квітня 2019

«3D-модель» для трансформації енергетичного ринку України

Джерело: Юридична Газета

У 2019 р. очікується багато змін на енергетичному ринку України. Значні перетворення заплановані у сфері електроенергетики, відновлюваних джерел енергії та газовому секторі. Це пов’язано з необхідністю виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами. До того ж розвиток технологій та підготовка до інтеграції до європейського ринку електричної енергії суттєво змінюють енергетичний ринок України. Трансформації енергетичного ринку України сприяють три головні тренди: декарбонізація, діджиталізація та демонополізація.

Декарбонізація

Цей тренд безпосередньо пов’язаний з ростом використання відновлюваних джерел енергії (далі — ВДЕ) та зменшенням споживання енергоресурсів шляхом впровадження енергоефективних заходів. Підтвердженням підвищення уваги до декарбонізації є набрання чинності з 24.12.2018 р. оновленими директивами:

  • Директива 2018/2001 про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел (Renewable Energy Directive);
  • Директива 2018/844, що вносить зміни до Директиви 2010/31/EU з енергоефективності будівель (Energy Performance of Buildings Directive) та до Директиви 2012/27/EU про енергоефективність (Energy Efficiency Directive);
  • Директива 2018/2002, що вносить зміни до Директиви 2012/27/EU з енергоефективності (Energy Efficiency Directive).

Затверджені директиви складають частину законодавчих актів Четвертого енергопакета «Чиста енергія для всіх європейців» («Clean Energy for All Europeans»).

Зазначені директиви встановлюють нові цілі ЄС:

  • 32% — частка відновлюваних джерел енергії до 2030 р. (план до 2020 р. — 20%);
  • 32,5% — цільове значення для енергоефективності до 2030 р. (план до 2020 р. — 20%).
Читати далі

Поділитися:

Далі Публікації
Показати більше