close
МЕНЮ

Публікації

Ключові контакти
22 Жовтня 2021

Працевлаштування іноземних громадян

Джерело: Юрист & Закон

Для того щоб забезпечити конституційне право на працю своїх громадян, держава запроваджує певні умови для працевлаштування іноземців. Вони спрямовані на першочергове працевлаштування українців й упередження нелегальної міграції.

Незважаючи на те що впродовж останніх 15 років вимоги до працевлаштування іноземців та осіб без громадянства (іноземці) поступово ставали гнучкішими, чинне законодавство все ж містить низку формальних правил щодо цього питання. З одного боку, їх треба дотримуватися, аби уникати штрафних санкцій, з іншого — у таких правилах потрібно добре орієнтуватися для обрання оптимального способу працевлаштування відповідного іноземця.

Трудове законодавство (на відміну, скажімо, від податкового) розглядає іноземцями всіх осіб, які не є громадянами України. Також законодавство передбачає особливості саме працевлаштування іноземців, тобто виникнення з ними трудових відносин, і такі особливості жодним чином не поширюються на порядок реєстрації іноземця фізичною особою — підприємцем або ж подальшого надання таким іноземцем послуг уже як ФОП.

Особливості працевлаштування іноземців здебільшого передбачені Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067–VI (Закон про зайнятість). До вказаних особливостей належать:

  • дозвіл на застосування праці іноземців (Дозвіл);
  • строковий трудовий договір;
  • вимоги щодо розміру заробітної плати.

Інші умови праці іноземців, зокрема, право на відпустку, періодичність виплати заробітної плати, право на безпечні умови праці, аналогічні умовам праці громадян України.

Тож, розгляньмо докладніше кожну із зазначених вище особливостей працевлаштування іноземців.

Дозвіл

За загальним правилом роботодавець може наймати на роботу іноземця лише після одержання Дозволу, окрім чітко передбачених винятків. Зокрема, іноземці, які постійно проживають на території України, що підтверджує посвідка на постійне проживання, працівники іноземних представництв і закордонних ЗМІ, акредитованих для роботи в Україні, працевлаштовуються без Дозволу. Окрім вимоги одержати Дозвіл для працевлаштування відповідного іноземця, законодавство також передбачає штраф для роботодавця за використання праці іноземця без Дозволу у 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (наразі — 120000,00 грн).

Строковий трудовий договір

Оскільки відповідно до Закону про зайнятість Дозвіл видають на визначений строк, трудовий договір з іноземним працівником може бути винятково строковим, та його строк не може перевищувати строк дії відповідного Дозволу.

Строк дії трудового договору з іноземцем може бути подовжено або ж такий договір можна переукладати щоразу під час подовження строку дії Дозволу. Однак, на відміну від строкового трудового договору з громадянином, переукладення такого договору з іноземцем не призводить до його безстроковості, оскільки за своєю природою трудовий договір з іноземцем може бути укладено тільки на строк дії відповідного Дозволу.

Розмір заробітної плати

Закон про зайнятість передбачає, що Дозвіл видають лише у випадку, якщо заробітна плата іноземця становитиме не менш як 10 мінімальних заробітних плат, крім іноземців, які працюють у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та визначених законодавством закладах освіти, заробітна плата яких має становити не менш як 5 мінімальних заробітних плат.

Особливі категорії іноземців. Водночас законодавець зацікавлений у працевлаштуванні в Україні певних категорій іноземних працівників, які прямо чи опосередковано позитивно впливають на її економічний або ж культурний розвиток, і для вказаної категорії працівників, яку Закон про зайнятість визначає як «особливі категорії іноземців», узагалі не встановлено вимог до заробітної плати.

До особливих категорій іноземців належать, зокрема:

  • учасники та бенефіціари української юридичної особи;
  • іноземні працівники творчих професій;
  • іноземні ІТ-професіонали;
  • гіг-спеціалісти та випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України*1.

При цьому зауважимо, що Законом про зайнятість для особливих категорій іноземців також передбачений максимальний строк дії Дозволу — 3 роки. Тому в разі працевлаштування іноземців роботодавцям передусім доцільно визначити, чи підпадає їхній кандидат під особливу категорію іноземців.

Закон про зайнятість передбачає як критерії, на підставі яких відповідний іноземний працівник підпадає під особливу категорію іноземців, так і документи, що підтверджують указаний факт.

Наприклад, іноземними ІТ-професіоналами є іноземці, що обіймають відповідні посади у юридичних осіб, основним видом діяльності яких є комп’ютерне програмування, причому центр зайнятості самостійно перевіряє зареєстрований основний вид діяльності роботодавця за допомогою Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. А в разі працевлаштування учасника юридичної особи — роботодавця центр зайнятості самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу такої юридичної особи на момент подання заяви про видачу Дозволу. І хоча, зважаючи на практику, Центр зайнятості не проводить перевірки саме факту здійснення внесків до статутного капіталу юридичної особи — роботодавця, усе ж доцільно звертатися за видачою Дозволу для учасника юридичної особи винятково після завершення формування її статутного капіталу для уникнення будь-яких негативних наслідків у майбутньому.

Припинення/поновлення на роботі іноземців. Щодо припинення працевлаштування іноземців, тобто звільнення їх з обійманої посади, то законодавство поширює на іноземців загальні підстави припинення трудового договору, передбачені Кодексом законів про працю України, доповнюючи їх закінченням строку дії Дозволу або ж його скасуванням (у випадках, передбачених Законом про зайнятість). Тому, незважаючи на можливість одержати Дозвіл на тривалий строк (припустімо, для особливої категорії іноземців), роботодавцю може бути доцільно одержати такий Дозвіл на коротший строк із метою перевірки відповідності іноземця обійманій посаді з подальшим його подовженням, аніж надалі мати проблемне звільнення іноземця, який не відповідає обійманій посаді.

До того ж, оскільки в Україні фактично немає судової практики щодо поновлення на роботі незаконно звільненого іноземця, залишається незрозумілим питання, чи може суд змусити роботодавця як поновити на роботі незаконно звільненого іноземця, так і одержати Дозвіл на застосування його праці, який є передумовою такого поновлення.

З огляду на викладене вище радимо розглядати процедуру працевлаштування іноземців не як формальне одержання Дозволу перед прийняттям на роботу, а як комплексний процес структурування трудових відносин із можливістю їх дострокового припинення.

1. Академічний рейтинг університетів світу («Шанхайський») — Academic Ranking of World Universities (ARWU). Рейтинг університетів світу за версією «Таймс» — Times Higher Education World University Rankings. Рейтинг університетів світу «К’ю Ес» — QS (Quacquarelli Symonds Ltd) World University Rankings.

Поділитися:

Далі Публікації
Показати більше