close
МЕНЮ

Публікації

Ключові контакти
2 Липня 2021

Гра триває: як нові правила роботи отримали товарні біржі

Джерело: Mind.ua

І кому дозволили продавати товари на біржі

30 червня 2021 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення про видачу ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією та клірингової діяльності ТОВ «Українська енергетична біржа».

Раніше товарні біржі здійснювали свою діяльність без ліцензій, але з 1 липня 2021 року все змінилось. Для того щоб здійснювати діяльність з організації торгівлі продукцією всі товарні біржі повинні мати ліцензію.

Як набувається статус товарної біржі за новими правилами та які особливості її роботи, спеціально для Mind пояснюють експерт із енергетичних проєктів Sayenko Kharenko і член правління УВЕА Марина Гріцишина і Наталія Гутаревич, старший юрист Sayenko Kharenko.

1 липня 2021 року набули чинності всі положення закону України «Про товарні біржі», що є новою редакцією Закону України «Про товарну біржу» (1991 року) згідно із законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 19 червня 2020 №738-ІХ. Цими законами визначаються основні вимоги до діяльності товарних бірж.

Цікаво, що до прийняття цього закону діяльність товарних бірж регулювалася законом «Про товарну біржу». Незважаючи на назву попередньої редакції закону в однині – Закон «Про товарну біржу», за даними Державної служби статистики України на початку 2021 року в Україні було 620 товарних бірж. Але з набуттям чинності закону «Про товарні біржі», ситуація з їх чисельністю повинна суттєво змінитись та їхня кількість значно скоротитись. Для здійснення діяльності товарні біржі повинні привести у відповідність з вимогами законодавства свої корпоративні структури та отримати ліцензію в НКЦПФР.

Як показує досвід Польщі, для організації ефективної торгівлі сотні товарних бірж не потрібні. Так, TGE є єдиною товарною біржею в Польщі, яка має ліцензію на роботу на регульованому ринку з лютого 2015 року. У Німеччині Deutsche Börse надає платформу для торгівлі енергетичними та товарною продукцією у більш ніж 30 країнах світу.

Інакше кажучи, досвід інших країн показує, що важлива не кількість товарних бірж, а якість надання послуг з організації торгівлі продукцією. Але перш ніж переходити до питання організації торгівлі, важливо розуміти які компанії можуть мати статус товарної біржі.

Що таке товарна біржа?

З 1 липня 2021 року не всі компанії можуть використовувати слова «товарна біржа» та похідні від них у своїй назві. Використання слів «товарна біржа» дозволяється лише юридичним особам, які провадять професійну діяльність на організованих товарних ринках. За законом, товарні біржі є професійними учасниками організованих товарних ринків.

Законом «Про товарні біржі» товарна біржа визначається як юридична особа:

 • у формі акціонерного товариства;
 • товариства з обмеженою відповідальністю;
 • товариства з додатковою відповідальністю;
 • юрособа, яка провадить діяльність з організації торгівлі продукцією;
 • а також інші види діяльності, передбачені законом.

Інакше кажучи, товарна біржа – це юридична особа, яка має певну організаційну форму та здійснює організацію торгівлі продукцією. Але з 1 липня 2021 року у зв’язку з повним набуттям чинності закону 738 та закону «Про товарні біржі» для того, щоб набути статус товарної біржі, потрібно виконати певні вимоги.

Як набувається статус товарної біржі?

З 1 липня 2021 року всі товарні біржі повинні отримати в НКЦПФР ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. Лише на підставі цієї ліцензії товарні біржі мають право провадити свою діяльність.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах затверджені рішенням НКЦПФР № 276 від 13.травня 2021 року.

Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах затверджено рішенням НКЦПФР № 275 від 13 травня 2021 року.

Але отримання ліцензії недостатньо для початку функціонування товарної біржі. Товарна біржа починає функціонувати лише після реєстрації в НКЦПФР правил товарної біржі.

Правила товарної біржі є основним документом, який регламентує порядок організації торгівлі товарною біржею, а саме: здійснення біржових операцій, укладання біржових договорів та ведення біржової торгівлі. За законом «Про товарні біржі», після отримання товарною біржею ліцензії правила товарної біржі:

 • затверджуються товарною біржею;
 • затверджуються регулятором відповідного товарного ринку та/або центральним органом виконавчої влади у відповідній сфері (якщо встановлена така вимога); та
 • реєструються НКЦПФР.

Окрім організації торгівлі продукцією, товарні біржі мають право після отримання відповідних ліцензій:

 • на здійснення клірингової діяльності з визначення зобов’язань та діяльності з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку;
 • на БТМ деривативних контрактів, а також організації укладання деривативних фінансових інструментів на ОТМ деривативних контрактів.

Отже, для набуття статусу товарної біржі потрібно отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Але для початку роботи товарна біржа повинна зареєструвати в НКЦПФР правила товарної біржі. Правила товарної біржі повинні містити порядок організації та проведення біржових торгів, порядок допуску товарів до біржових торгів та інші положення на розсуд товарної біржі та/або які вимагаються законодавством.

Які товари можуть продаватися на товарній біржі?

На товарній біржі здійснюється торгівля біржовими товарами, до яких належать продукція та інші речі, визначені родовими ознаками, та які допущені до торгів за правилами товарної біржі.

Під продукцією передбачається сільськогосподарська продукція, деревина, мінерали, паливно-енергетичні ресурси, сировина, метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості, а також інші споживані речі, визначені родовими ознаками.

При цьому за поточною редакцією закон «Про товарні біржі» не поширюється на відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням правочинів щодо речей, визначених індивідуальними ознаками.

Відкритим залишається питання торгівлі оптовими енергетичними продуктами на товарних біржах. Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії» електроенергія за двосторонніми договорами з виробниками електричної енергії, які належать до державних підприємств або в яких державна частка становить понад 50% (та низка інших суб’єктів), продається на електронних аукціонах з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Незважаючи на те, що такі аукціони проводяться на базі ТОВ «Українська енергетична біржа», порядок їхнього проведення встановлюється не правилами товарної біржі, а постановою КМУ № 499 від 5 червня 2019 року та аукціонним комітетом з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах, утвореним Міненерго. Також значні обсяги електричної енергії продаються на торгівельній площадці ДП «Оператор ринку», який забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку.

Крім того, дія закону 738 не поширюється на діяльність оператора ринку електричної енергії, оператора системи передачі, оператора газотранспортної системи та на відносини, пов’язані з функціонуванням ринку електричної енергії, функціонуванням ринку природного газу відповідно та функціонуванням сфери теплопостачання.

Допущену до біржових торгів продукцію товарна біржа включає в реєстр біржових товарів і на підставі цього реєстру здійснюється торгівля продукцією відповідно до правил товарної біржі.

Як здійснюється торгівля на товарних біржах?

Торгівля біржовим товаром здійснюється на базі електронної торгової системи, яка у встановленому НКЦПФР порядку забезпечує централізоване вчинення (укладання) та централізоване виконання правочинів (біржових угод, біржових договорів) щодо біржових товарів.

Купувати та продавати біржові товари на товарній біржі можуть лише члени такої товарної біржі (якщо інше не передбачено законодавством та/або правилами товарної біржі). Але для здійснення діяльності на товарній біржі всі члени товарної біржі повинні залучати біржових брокерів.

Біржовий брокер – це фізична особа, уповноважена членом товарної біржі виконувати доручення щодо здійснення біржових операцій.

Торгівля на товарній біржі здійснюється шляхом подачі заявок біржовими брокерами через електронну торгову систему. За прийнятими заявками укладаються біржові угоди, які згодом оформлюються в укладений біржовий договір.

Окрім забезпечення роботи електронної торгової системи, товарна біржа здійснює контроль за біржовими операціями для уникнення маніпулювання та інших зловживань.

Незважаючи на те, що лише з 1 липня 2021 року товарні біржі розпочали роботу за новими правилами законодавства, 30 червня 2021 року Верховна Рада прийняла законопроєкт №4367 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи. Зазначеним законопроєктом вносяться зміни до закону 738 та Закону «Про товарні біржі».

Які зміни були ухвалені ВР щодо товарних бірж?

Відповідно до тексту законопроєктом №4367 до другого читання передбачається виключення положення щодо непоширення закону «Про товарні біржі» на відносини, пов’язані з вчиненням і виконанням правочинів щодо речей, визначених індивідуальними ознаками.

Інакше кажучи, після набрання чинності цими змінами товарні біржі зможуть проводити торги не лише щодо продукції визначеної родовими ознаками (деревина, зерно та ін.), а й щодо речей, визначених індивідуальними ознаками (наприклад, нерухомість).

Суттєвою зміною за законопроєктом є вимога, що виключно на товарній біржі укладаються біржові договори на умовах спот. До таких договорів належать угоди, за якими фактичне постачання біржового товару заплановано здійснюється в межах найбільшого з таких проміжків часу:

 • двох робочих днів;
 • проміжку часу, визначеного звичаєм ділового обороту, зафіксованим правилами товарної біржі.

Діяльність товарних бірж за законопроєктом №4367 доповнена новою професійною діяльністю з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах.

Для здійснення такої діяльності передбачається отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах в НКЦПФР.

При цьому законопроєкт №4367 передбачає встановлення в перехідних положеннях Закону «Про товарні біржі», що тимчасово, на період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року, товарні біржі мають право провадити діяльність з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, якщо вони:

 • отримали ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах;
 • зареєстрували правила товарної біржі (в частині організації торгівлі деривативними контрактами, які не є фінансовими інструментами) в НКЦПФР.

Після набрання чинності законом, прийнятим за законопроєктом №4367 перелік можливих біржових товарів та біржових операцій суттєво збільшиться. Але враховуючи те, що товарні біржі вже розпочали свою роботу за Законом «Про товарні біржі», внесення змін до правил товарних бірж та забезпечення функціонування електронної торгової системи для деривативних контрактів можливо потребуватиме додаткового часу.

Таким чином, на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в Україні впроваджується законодавство щодо діяльності товарних бірж відповідно до норм ЄС. Водночас впровадження змін щодо діяльності товарних бірж здійснюється досить швидкими темпами, що не дозволяє доопрацювати потрібні регуляторні документи для певних змін або провести обговорення всіх суттєвих змін з усіма зацікавленими сторонами.

Але важливо те, що процес реформування роботи товарних бірж розпочатий та перша товарна біржа отримала ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках України.

Поділитися:

Далі Публікації
Показати більше