В Україні починає діяти регуляторна платформа для тестування інноваційних продуктів

15 квітня 2023 року Національний банк України (НБУ), у рамках ініціативи з підтримки інновацій та розвитку в фінансовому секторі, запустив регуляторну платформу (“sandbox”). Відповідний режим дасть змогу надавачам фінансових або платіжних послуг тестувати інноваційні сервіси, продукти та технології в контрольованому середовищі та під наглядом НБУ.

Допустимі учасники

Платформа доступна для авторизованих надавачів фінансових або платіжних послуг. Особи, які не належать до авторизованих, не зможуть взяти участь у платформі на цьому етапі.

Допустимі продукти

Для тестування на платформі відповідний сервіс або продукт має відповідати таким критеріям, які можуть доповнюватися НБУ:

 • він має бути унікальним (тобто на українському ринку не повинно бути аналогічних сервісів або продуктів) або істотно перевершувати чи покращувати характеристики вже наявних рішень;
 • він не має порушувати законодавство України про захист економічної конкуренції;
 • він не має підпадати під заборону або інше пряме обмеження за законодавством України.

Порядок вступу

Процедура подання заяви на участь у платформі складається з декількох етапів:

Первинна оцінка (до 10 робочих днів)

Заявник має подати заяву, в якій міститься загальна інформація про заявника, а також деталі відповідного сервісу або продукту, що пропонується для тестування (зокрема, його загальний опис, інноваційні характеристики, потенціал для поширення на ринку, аналіз ризиків та механізмів їхнього пом’якшення, тестові сценарії). Після отримання такого звернення НБУ проводить первинну оцінку для перевірки повноти вказаної заяви та її відповідності вказаним вимогам.

Поглиблена оцінка (до двох місяців, з можливістю продовження строку ще на два місяці)

У випадку заяв, які пройшли первинну оцінку, НБУ переходить до проведення поглибленої оцінки. На цьому етапі НБУ оцінює запропоновані інновації, аналізуючи план тестування, оцінку ризиків та заходи з пом’якшення ризиків.

Для цього заявник має надати більш детальну інформацію про запропонований сервіс або продукт, зокрема критерії оцінки результатів тестування, стратегію припинення участі в платформі та плани щодо подальшого розвитку, інформацію щодо наявних IT систем, механізм контролю за якістю, необхідність залучення коштів клієнтів протягом тестування, наявність фінансових ресурсів для покриття витрат на тестування, а також гарантії виконання зобов’язань перед клієнтами. Додатково, заявник може вказати регуляторні винятки (включно з їхніми відповідними обґрунтуваннями), які є доцільними для належного функціонування відповідного сервісу або продукту на умовах платформи.

НБУ визначатиме та погоджуватиме з заявником особливості порядку та режиму тестування, що у подальшому стануть основою для запуску відповідного продукту на платформі та будуть відображені у договорі про тестування.

Рішення щодо заяви

Після проведення поглибленої оцінки НБУ приймає рішення про доцільність участі заявника у платформі. У разі, якщо рішення є схвальним, НБУ та заявник переходять до погодження договору про тестування та його підписання.

Договір про тестування

Договір про тестування відображає умови та порядок тестування, включно зі строками тестування, вимогами щодо звітності та заходами з управління ризиками.

Оприлюднення інформації

Після того, як договір про тестування буде підписано, НБУ оприлюднює інформацію про учасника платформи на офіційному вебсайті НБУ або вносить відповідні відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (у разі, якщо відповідний сервіс або продукт стосується платіжного ринку).

Участь у платформі

Учасникам буде надано період тестування тривалістю до 12 місяців, з можливістю його продовження на додаткові 12 місяців.

Порядок участі у платформі погоджується між НБУ та заявником на етапі поглибленої оцінки, а також зазначається у договорі про тестування. Застосовний для тестування порядок включатиме наступні елементи:

 • особливий режим діяльності: коригування (спрощення) або незастосування окремих вимог або пов’язаних з ними штрафів чи інших санкцій з боку НБУ, які у протилежному випадку були би застосовними до відповідного сервісу або продукту;
 • адаптивні вимоги до учасників: залежно від особливостей або ризиків, пов’язаних з сервісом або продуктом, НБУ може встановити вимоги, що стосуються захисту інформації, забезпечення безперервної діяльності, систем обліку та звітності, розкриття інформації та гарантування виконання зобов’язань перед клієнтами;
 • квоти щодо сервісу або продукту: обмеження на кількість клієнтів, суму або кількість операцій, територіальні обмеження, обмеження на обсяг зобов’язань перед клієнтами, обмеження на кількість емітованих платіжних засобів, інші подібні обмеження.

За запитом учасника до порядку та режиму тестування можуть бути внесені зміни, якщо такі зміни будуть обґрунтовані та погоджені з НБУ.

Відносини з клієнтами

Договори з клієнтами мають містити положення, що враховують особливості регуляторної платформи та забезпечують прозорість, захист інтересів клієнтів та дотримання законодавчих умов.

Зокрема, такі договори повинні містити:

Гарантія
Учасники платформи зобов’язані передбачити механізм реалізації гарантій виконання їх зобов’язань перед клієнтами на період тестування. Відповідна гарантія може надаватися у різних формах (зокрема, у вигляді гарантійного депозиту або гарантії чи страхування з боку третіх осіб) та повинна покривати 100% зобов’язань
 • інформацію про перебування сервісу або продукту на стадії тестування в регуляторній платформі, відповідні обмеження, що діють у період тестування, строк тестування, умови дострокового припинення надання сервісу або продукту;
 • інформацію про потенційні ризики та їхні наслідки для клієнта;
 • механізми контролю за якістю;
 • порядок реалізації гарантії виконання зобов’язань перед клієнтами.

Учасники платформи мають право отримувати від клієнтів комісії або пропонувати клієнтам винагороду за використання сервісу чи продукту на стадії тестування (якщо отримання таких комісій або винагород передбачено договором про тестування з НБУ).

Моніторинг та контроль з боку НБУ

Договір про тестування передбачатиме умови щодо контролю НБУ за учасником платформи і дотриманням таким учасником вимог за договором про тестування та іншими застосовними нормами.

Електронна взаємодія
Усі комунікації між заявником (учасником) і НБУ ведуться в електронній формі та здебільшого проходять шляхом обміну електронними листами. У той же час, окремі комунікації з боку НБУ (такі як вимога щодо припинення тестування сервісу або продукту чи рішення про припинення участі у платформі) підлягатимуть оприлюдненню на офіційному веб-сайті НБУ. Починаючи з дня оприлюднення, відповідні повідомлення вважаються належним чином наданими учаснику, який, у свою чергу, повинен слідкувати за веб-сайтом НБУ на регулярній основі.

Окрім цього, НБУ здійснюватиме більш детальний моніторинг діяльності учасника для аналізу ефекту впровадження відповідного сервісу або продукту на ринках фінансових послуг або платіжному ринку. Такий моніторинг здійснюватиметься через аналіз регулярної інформації, документів, операцій та опитувальників учасника та поширюватиметься на іншу інформацію, що може запитуватися в учасника, а також інформацію, яка була набута НБУ у ході своєї діяльності або отримана від інших державних органів чи з офіційних джерел.

На підставі вказаної інформації НБУ може вимагати від учасника призупинити надання сервісу чи продукту або повністю припинити участь у платформі (у разі невиконання вимог та запитів НБУ).

Припинення участі та остаточний звіт про результати тестування

Участь у регуляторній платформі припинятиметься у разі закінчення строку тестування, передбаченого у договорі про тестування. Окрім цього, участь може бути припинена достроково, якщо учасником буде прийнято рішення про вихід з платформи або у разі прийняття відповідного рішення НБУ через недотриманням учасником вимог договору про тестування або інших вимог.

У разі припинення участі у платформі в усталений строк, учасник зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати НБУ остаточний звіт про тестування. Такий звіт має:

 • містити досягнуті під час тестування результати, відповідно до критеріїв їхньої оцінки, визначених у договорі про тестування, а також узагальнені висновки про порядок тестування;
 • описувати будь-які проблеми або виклики, які виникли під час тестування, включно з інформацією про виявлені ризики та механізмами щодо управління такими ризиками;
 • оцінювати попит на сервіс або продукт з боку клієнтів;
 • надавати інформацію про будь-які скарги з боку клієнтів;
 • у випадках, де це є застосовним, включати звіт про збитки, що були завдані клієнтам.

За результатами тестування на платформі НБУ оцінює відповідний сервіс або продукт та може надавати рекомендації щодо їх подальшого розвитку. Окрім цього, НБУ має право ініціювати законодавчі зміни, що можуть полегшити впровадження відповідного сервісу або продукту. Результати тестування також публікуються на офіційному вебсайті НБУ у формі, що погоджується з учасником.

Співавтор: Євген Коваль

Подібні новини

25 Травня 2023

Новини

Sayenko Kharenko запрошує молодих правників приєднатися до навчальної програми SK Hard Course
09 Травня 2023

Новини

Місячний звіт благодійного фонду «Дихай»: квітень 2023
05 Травня 2023

Новини

Sayenko Kharenko отримала престижну нагороду за угоду у сфері акціонерного та боргового капіталу на церемонії нагородження IFLR Europe Awards 2023
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.