Річний огляд: важливі зміни в українському податковому законодавстві у 2012 році

Нова Конвенція про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром

8 листопада 2012 року, після кількох років переговорів, між Кіпром та Україною була підписана нова Конвенція про уникнення подвійного оподаткування (далі – «Конвенція»). Нова Конвенція між Україною і Кіпром замінить чинну Угоду 30-річної давнини між урядами Кіпру та колишнього СРСР про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна, що передбачала нульову ставку податку на дивіденди, проценти і роялті, і не містила положень про бенефіціарного власника або положень, спрямованих на уникнення подвійного оподаткування.

Основні положення нової Конвенції охарактеризовані нижче:

Попередня Угода Нова Конвенція
Проценти 0% 2%
Дивіденди 0% 5/15%
Роялті 0% 5/10%
Доходи від приросту капіталу та нерухомості 0% 0/15%

Підписана Конвенція вимагає подальшої ратифікації урядами обох країн для того, щоб вступити в силу. Якщо інше не передбачено в Конвенції і якщо ратифікація буде завершена у 2013 році, очікується, що Конвенція набуде чинності 1 січня 2014 року.

Податкові збитки 2010 року

На підставі однобічного тлумачення перехідних положень Податкового кодексу, українські податкові органи заборонили перенесення на майбутні періоди податкових збитків, накопичених станом на 31 грудня 2010 року. Така заборона призвела до масових судових позовів з боку платників податків. Тож податкові органи були змушені змінити свою позицію для подальшого припинення судових розглядів з питань перенесення збитків попередніх років на майбутні періоди, за винятком судових спорів з компаніями щодо яких є «економічні питання» (щодо походження задекларованих збитків).

З метою вирішення проблеми Верховна Рада України прийняла закон, що дозволяє компаніям, прибуток яких перевищує 1 млн. грн., погашати задекларовані у 2010 та 2011 рр. корпоративні податкові збитки частинами до 2015 року.

Єдиний податок

До спрощеної системи оподаткування (коли відповідні суб’єкти господарювання сплачують єдиний податок за невеликими ставками замість декількох інших податків і зборів) були внесені зміни, і до складу платників єдиного податку були додані дві нові групи – V та VI, з річним обігом до 20 млн. грн.

Збитки 2011 року від операцій з цінними паперами

Українські податкові органи тлумачать правила оподаткування таким чином, що, починаючи з першого півріччя 2012 року, платники податків, прибуток яких перевищував 1 млн. грн. у 2011 році, мають право відображати у своїх деклараціях по податку на прибуток за 2012-2015 рр. тільки 25% збитків від операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами, які включені до звітності станом на 1 січня 2012 року.

Правила трансфертного ціноутворення

З 1 січня 2013 року наберуть чинності нові методи та процедури трансфертного ціноутворення. Однак правило «дозволеного 20% люфту» продовжує діяти.

Ставка податку на прибуток та авансові платежі

З 1 січня 2013 року ставка податку на прибуток зменшується з 21% до 19%.

Платники податків, річний дохід яких перевищує 10 млн. грн., будуть зобов’язані щомісяця сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік. Подання податкових декларацій залишається на щоквартальній основі.

Податок на нерухоме майно

З 1 січня 2013 року житлова нерухомість, житлова площа якої становить від 120 до 240 м2 – для квартир, та від 250 до 500 м2 – для будинків, підлягає оподаткуванню за ставкою, яка буде встановлюватися міськими радами, при цьому ставка податку за 1м2 не може перевищувати 1% від розміру мінімальної заробітної плати. Ставка податку за 1м2 на нерухомість, житлова площа якої перевищує зазначені розміри, не може перевищувати 2,7% від розміру мінімальної заробітної плати.

Особливий акцизний податок та зниження податку на прибуток від операцій з цінними паперами

З 1 січня 2013 року продаж або інше відчуження цінних паперів підлягає акцизному оподаткуванню за ставкою у розмірі від 0% до 1,5% в залежності від виду цінних паперів. Таким чином, наприклад, депозитні сертифікати, акції приватних акціонерних товариств, частки у товариствах з обмеженою відповідальністю, акції випущені нерезидентами, державні цінні папери (включаючи суверенні облігації) не оподатковуються. Ставка у розмірі 0% застосовується до продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, та операцій з деривативами на фондовій біржі; 0,1% – до продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі; 1,5% – до продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі, та 85 грн. – за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею. Податковою базою є договірна ціна цінних паперів, в той час як трансфертне ціноутворення не застосовується. Податок підлягає утриманню та сплачується податковим агентом (брокерами або банками) від імені продавця. Оскільки це непрямий податок, жодний договір про уникнення подвійного оподаткування не містить винятків для продавців-нерезидентів.

Будь-який прибуток від відчуження цінних паперів підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 10% (порівняно зі звичайною ставкою в розмірі 19%).

Подібні новини

26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України продовжив дії Постанов, прийнятих у 2015 році, що накладають обмеження на ввезення товарів, що походять з російської федерації
23 Серпня 2022

Новини

Sayenko Kharenko створила комплексний огляд підходів до оподаткування у різних країнах
23 Серпня 2022

Новини

З 17 серпня 2022 року звільняються від оподаткування ввізним митом товари, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.