Україна ратифікувала протокол про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Швейцарією

Що відбулося?

18 вересня 2019 року Верховна Рада України прийняла закон, яким ратифіковано Протокол (далі – Протокол) про внесення змін до Конвенції між Урядом України й Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи й капітал (далі – Конвенція), який договірні держави підписали 24 січня 2019 року. Повний офіційний текст Протоколу українською мовою доступний за посиланням.

 Протокол вносить такі основні зміни:

 • Ставку податку на репатріацію під час виплати процентів встановлено в розмірі 5% замість поточної ставки в розмірі 10%. Протокол передбачив низку винятків, за яких ставка може бути зменшена до 0%, котрі, однак, обмежені виплатою процентів із залученням договірної держави.
 • Ставку податку на репатріацію під час виплати роялті встановлено на рівні 5% замість поточних ставок у розмірі 10 або 0%, залежно від типу об’єкта інтелектуальної власності.
 • При оподаткуванні дивідендів для застосування ставки податку на репатріацію в розмірі 5% частку кваліфікованої участі в дочірній компанії знижено з 20 до 10%.
 • Запроваджено тест на основну мету (англ.: principal purpose test (PPT)), що є одним із інструментів боротьби з ухиленням від сплати податків, призначеним не допустити зловживання пільгами, які надає Конвенція. Якщо буде доведено, що однією з основних цілей трансакції є одержання податкових пільг, передбачених Конвенцією, у наданні таких пільг може бути відмовлено.
 • Статтю Конвенції про обмін податковою інформацією доповнено відповідно до міжнародних стандартів обміну інформацією на вимогу. Обидві договірні держави розширюють можливості для обміну податковою інформацією без застережень щодо національного інтересу в такій інформації й банківської таємниці.
 • Запроваджено процедуру взаємного узгодження в арбітражі спорів, пов’язаних з Конвенцією.

Протокол набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, протягом якого договірні держави письмово повідомили одна одну про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Протоколом чинності. Враховуючи те, що процедура ратифікації Протоколу в Україні завершена, і є достатньо часу до завершення поточного року для обміну договірними державами письмовими повідомленнями, очікується, що Протокол набере чинності та буде застосовуваним починаючи з 1 січня 2020 року.

 Що несуть із собою зміни?

 • Потрібно врахувати зміну ставок при оподаткуванні роялті й процентів, а також змінені умови оподаткування дивідендів під час планування майбутніх операцій.
 • Тест на основну мету вимагає, щоб угоди або трансакції ґрунтувалися на діловій меті, і покликаний боротися зі штучними структурами, створеними винятково для одержання податкових пільг. Якщо результати тесту на основну мету будуть негативні, стороні трансакції можуть відмовити у наданні передбачених Конвенцією пільг (зменшення ставки оподаткування дивідендів, роялті, приросту капіталу, платежів за оренду; застосування винятку з визначення «постійних представництв» іноземних компаній; податкові зарахування тощо).

Отже, українській компанії, що не зможе продемонструвати реальну ділову мету для трансакції зі швейцарською компанією, відмінну від винятково податкової, може бути відмовлено у наданні будь-яких пільг за Конвенцією. На сьогодні не визначено, як українські податкові органи й суди застосовуватимуть на практиці цей новий засіб боротьби з ухиленням від сплати податків. За таких обставин вважаємо, що варто чекати на нову хвилю податкових спорів, пов’язаних з тестом на основну мету. Вірогідно, ключову роль в даних питаннях відіграватиме належний рівень економічної присутності на рівні швейцарських компаній.

 Потенційне посилення обміну податковою інформацією. Потрібна особлива увага з боку українських кінцевих бенефіціарних власників і/або власників рахунків у швейцарських банках, чию інформацію можуть розкрити на вимогу українських податкових органів через введення в дію нових вимог до двостороннього обміну інформацією. Це важливо враховувати українським групам, до складу яких належать швейцарські компанії, якщо швейцарсько-українські торгові, фінансові або ІР-трансакції залежать від податкових роз’яснень, ухвалених у Швейцарії. 

Кого можуть торкнутися зміни?

 • Транснаціональних корпорацій з компаніями в Україні та Швейцарії, які планують здійснювати платежі з України до Швейцарії та навпаки.
 • Українських груп компаній зі швейцарськими холдинговими, фінансовими, торговельними компаніями, а також компаніями — власниками прав на об’єкти інтелектуальної власності (ІР-прав).
 • Українських підприємств, чиїми контрагентами є непов’язані компанії зі Швейцарії та які планують здійснювати платежі з України до Швейцарії та навпаки.
 • Громадян України з корпоративними та/або фінансовими зв’язками у Швейцарії (кінцевих бенефіціарних власників, власників банківських рахунків у швейцарських банках тощо).

 Що робити компаніям?

Українським компаніям, діяльність яких може підпадати під дію Конвенції та Протоколу, слід розглянути можливість зміни нинішніх або запланованих корпоративних чи фінансових структур і трансакцій за участю швейцарської сторони, зважаючи на такі аспекти:

 • Чи можуть вплинути зміни, внесені Протоколом, на трансакцію або податкові пільги.
 • Чи можуть будь-які ознаки трансакції вказувати на її штучний характер.
 • Чи виконані вимоги достатнього рівня присутності до запланованої трансакції, чи треба та чи можливо покращити рівень їхнього виконання.

…а кінцевим бенефіціарним власникам/власникам рахунків у швейцарських банках слід врахувати:

 • Наслідки запровадження нових ставок оподаткування. Швейцарія утримує в односторонньому порядку податок на репатріацію за ставкою 35% з виплат процентів за користування коштами, розміщеними на рахунках у швейцарських банках. Відповідно до чинних положень Конвенції ставка цього податку може бути знижена до 10%. Після набрання Протоколом чинності пільгову ставку податку на репатріацію зменшать до 5%, що є позитивною зміною.
 • Наслідки усунення посилання на банківську таємницю як на єдину причину для відмови договірних держав від обміну податковою інформацією. Клієнтам слід також ураховувати можливість українських державних органів одержувати в межах обміну інформацією банківську або податкову інформацію, яку на сьогодні збирають швейцарські банки, податкові та/або інші компетентні органи.

Якщо в процесі аналізу будуть виявлені будь-які негативні ознаки, бажано розглянути можливість унесення відповідних змін. Проведення аналізу та імплементація змін рекомендовані за найближчої можливості до завершення календарного року.

Як ми можемо допомогти?

Ми будемо раді допомогти з розв’язанням питань щодо імплементації Протоколу, а зокрема:

 • Оцінити потенційний вплив змін на теперішні та/або заплановані структури або трансакції.
 • Запропонувати рішення, пов’язані зі структуруванням і плануванням, де це можливо.
 • Допомогти з розробкою потрібних обґрунтувань щодо виконання вимог законодавства для забезпечення права на одержання податкової пільги.

Якщо виникнуть запитання, просимо звертатися до партнера податкової практики Світлани Мусієнко.

Подібні новини

02 Лютого 2023

Новини

Sayenko Kharenko та благодійний фонд «Дихай» продовжують традицію донорства крові до Дня Святого Валентина
02 Лютого 2023

Новини

Робити все можливе задля наближення перемоги: звіт благодійного фонду «Дихай» за січень
31 Січня 2023

Новини

Новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.