Виклики для «Укренерго»: якою є роль компанії у новому ринку електроенергії

І через що ще належить пройти підприємству, аби стати повноцінним оператором системи передачі

Для роботи нового ринку електричної енергії важливим є виконання НЕК «Укренерго», як оператором системи передачі, всіх вимог закону України «Про ринок електричної енергії». Проте, за кілька місяців до впровадження анонсованих новацій стали очевидними затримки з підготовкою до зміненого формату роботи. Так, 28 лютого 2019 року на Українському енергетичному форумі голова НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук зазначив перепони із розробкою інформаційної платформи для запуску з 1 липня 2019 року оптового ринку електроенергії. Про особливості функціонування та підготовки оператора системи передачі до ринкових реалій спеціально для Mind розповіла Марина Гріцишина, експерт-консультант з енергетичних проектів.

Оператором системи передачі є учасник ринку електричної енергії, відповідальний за надійну передачу електроенергії від виробників до операторів системи розподілу за допомогою високовольтних електричних мереж. Зазвичай оператори належать до природних монополій та часто повністю або частково перебувають у власності держави. Кожна країна ЄС має одного оператора системи передачі. Виключенням є лише Німеччина, де існують чотири таких оператори.

З впровадженням нового ринку електроенергії в Україні таким оператором має стати Державне підприємство «НЕК «Укренерго». А для цього – відповідати певним вимогам.

Яким вимогам повинен відповідати оператор системи передачі в Україні?

«Укренерго» має отримати ліцензію на провадження діяльності з передачі електроенергії, для чого компанії необхідно пройти анбандлінг (відокремлення), корпоратизацію та сертифікацію. Розглянемо кожен з етапів детальніше.

Анбандлінг

Під відокремленням у даному контексті мається на увазі забезпечення незалежності оператора системи передачі шляхом зміни державного органу, що здійснює контроль над «Укренерго». Відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», контроль за оператором системи передачі та контроль за виробниками та постачальниками електроенергії повинні здійснювати два різні державні органи. З огляду на те, що Міністерству енергетики та вугільної промисловості підпорядковані виробники електричної енергії, управління «Укренерго» необхідно передати Міністерству фінансів України.

На виконання вимог закону щодо анбандлінгу 14 листопада 2018 року Кабінетом міністрів було прийняте розпорядження про передачу «Укренерго» до сфери управління Мінфіну, а 4 лютого нинішнього року це фактично відбулося на підставі акту приймання-передачі, підписаного Комісією з питань передачі цілісного майнового комплексу ДП «НЕК «Укренерго». Як підкреслюється в документі, Порядок проведення анбандлінгу «Укренерго» відповідає принципам, закріпленим у Третьому енергопакеті, зобов’язанням України перед Енергетичним співтовариством та аналогічним практикам країн ЄС. Міністерство фінансів зазначає, що у 42 європейських операторах систем передачі держава входить до складу власників та у 12 із них держава реалізовує функцію власника через Міністерство фінансів.

Корпоратизація

Під корпоратизацією розуміється зміна статусу «Укренерго» на приватне акціонерне товариство із 100% акцій статутного капіталу в державній власності, які не підлягають приватизації та відчуженню. Рішення про перетворення державного підприємства у ПрАТ було прийняте Кабміном ще 22 листопада 2017 року.

Після отримання контролю над «Укренерго» перед Мінфіном стоїть завдання прискорити корпоратизацію. Тому 22 лютого 2019 року наказом Міністерства фінансів створена комісія з реорганізації ДП в ПрАТ. Комісією розроблений план, який передбачає створення інвентаризаційної комісії; проведення інвентаризації активів та зобов’язань «Укренерго» станом на 31 березня 2019 року; складання акту оцінки майна; затвердження Мінфіном статуту ПрАТ та складу наглядової ради реорганізованого акціонерного товариства.

Сертифікація

Під сертифікацією оператора системи передачі передбачається підтвердження рішенням НКРЕКП виконання «Укренерго» вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі. У цьому процесі регулятор має перевірити відповідність оператора вимогам закону «При ринок електричної енергії». Зокрема, важливою умовою сертифікації є право власності на мережі. Проте, як зазначив генеральний директор «Укренерго» Всеволод Ковальчук, зараз мережа передачі належить державі та передана «Укренерго» із забороною продавати та закладати активи.

Після отримання права власності на мережі, проведення анбандлінгу та корпоратизації оператор системи передачі зможе звернутися до НКРЕКП із запитом на сертифікацію. Обов’язковою умовою є направлення Секретаріату Енергетичного співтовариства повідомлення про отримання запиту про сертифікацію та попереднього рішення про сертифікацію. При цьому попереднє рішення про сертифікацію надається НКРЕКП протягом чотирьох місяців з дня отримання запиту. Остаточне рішення щодо сертифікації приймається держрегулятором протягом двох місяців після отримання висновку Секретаріату Енергетичного співтовариства.

З огляду на те, що «Укренерго» ще не завершило корпоратизацію та не звернулося із запитом на сертифікацію, робота нового ринку електричної енергії може розпочатися без завершення сертифікації оператора системи передачі.

Які основні функції оператора системи передачі?

До них належить надання доступу до системи передачі та послуг передачі електричної енергії через магістральні лінії напругою 110-750 кВ. З впровадженням нового ринку електроенергії «Укренерго» також виконуватиме функції адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку.

На оператора системи передачі, як адміністратора розрахунків, покладено забезпечення організації роботи ринку електричної енергії відповідно до закону, правил ринку та кодексу комерційного обліку. Адміністратор розрахунків реєструє учасників ринку, сторони, відповідальні за баланс, та постачальників послуг з балансування. Крім того, створює та веде бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску споживання, експорту, імпорту учасників ринку.

Оператор системи передачі, як адміністратор комерційного обліку, здійснює реєстрацію постачальників послуг комерційного обліку, точок комерційного обліку та координує інформаційний обмін на ринку. При цьому він також отримує від постачальників цих послуг дані комерційного обліку електроенергії та надає їх учасникам ринку.

Новими функціями «Укренерго» стане придбання послуг із балансування, забезпечення роботи ринку допоміжних послуг, приймання та акцептування добових графіків електричної енергії учасників ринку. Крім цього, оператор системи передачі забезпечує операційну безпеку Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України та планує режими її роботи відповідно до правил ринку та кодексу системи передачі.

Однією із важливих функцій оператора системи передачі для інтеграції до європейського ринку є взаємодія з операторами систем передачі суміжних держав, координація дій та обмін інформацією з ними. Зокрема, метою діяльності «Укренерго» є інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E. Так, 13 лютого 2019 року «Укренерго» та ENTSO-E підписали угоду про участь підприємства у Програмі співробітництва поза рамками членства (ENTSO-E Cooperation Beyond Membership Programme) на 2019-2021 роки.

Що таке ENTSO-E?

ENTSO-E, або Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії, – це організація, що представляє 43 оператора системи передачі електроенергії (TSO) з 36 країн Європи. Її було створено у 2009 році з метою лібералізації ринків газу та електроенергії в ЄС. Членство «Укренерго» в ENTSO-E – це не лише стратегічна мета, а й умова інтеграції ОЕС України до європейської енергосистеми відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

ENTSO-E та її учасники підтримують прозорість та обмін даними як суттєву умову для створення внутрішнього ринку електроенергії. З метою забезпечення прозорості та обміну даними у 2015 році була впроваджена Платформа прозорості ENTSO-E (Transparency Platform). Чисельність зареєстрованих користувачів на платформі збільшилася з 6700 у 2016 році до 12 000 у 2017 році. Відкритіші дані полегшують прийняття рішень усіма учасниками ринку, підвищуючи довіру і створюючи основи для розвитку нових послуг.

Діяльність ENTSO-E демонструє значні успіхи в роботі операторів системи передачі країн ЄС та інтеграції ринків електроенергії країн ЄС. Так, 26 країн об’єднали свої ринки «на добу наперед» – разом на ці країни припадає понад 90% європейського споживання енергії для більше ніж 400 млн осіб. Крім того, з 2015 року оператори системи передачі – учасники ENTSO-E сприяли інтеграції 54 ГВт додаткових потужностей відновлюваних джерел енергії (вітрової та сонячної енергії).

Таким чином, робота «Укренерго» як оператора системи передачі важлива для впровадження нового ринку електричної енергії та інтеграції до європейської енергосистеми. Проте, для досягнення поставлених цілей щодо сертифікації підприємству ще належить виконати величезний обсяг роботи.

Подібні публікації

07 Лютого 2023

Публікації

Потрібні на економічному фронті: хто може бронювати працівників від мобілізації
07 Лютого 2023

Публікації

Відстрочка від мобілізації. Що змінюється в правилах бронювання співробітників
20 Грудня 2022

Публікації

СОТ перекреслює спадок Трампа: чи вдасться усунути причину глобальної торговельної війни
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.