Як торгувати струмом за «зеленим» тарифом

Що являтиме собою новий договір купівлі-продажу електроенергії з ВДЕ

У вересні 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднила проект постанови «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом». Документ містить проект типового договору купівлі-продажу електричної енергії із відновлюваних джерел енергії гарантованому покупцю та порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом. До включно сьогодні, 19 жовтня, регулятор очікує зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб. Докладніше про те, що пропонується у проекті постанови, спеціально для Mind розповідає Марина Гріцишина, радник Sayenko Kharenko.

Ефективність запровадження нового ринку електричної енергії з 1 липня 2019 залежатиме від регулювання діяльності всіх учасників нового ринку. Для виробників електричної енергії із відновлюваних джерел («виробники ВДЕ») передбачені особливі умови роботи в новому ринку. Зокрема, виробники ВДЕ продаватимуть електричну енергію гарантованому покупцю, правонаступнику ДП «Енергоринок». Проте, для запровадження нового порядку роботи виробників ВДЕ Регулятору необхідно затвердити певні регуляторні акти. З цією метою у вересні 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – «НКРЕКП») оприлюднила проекти наступних актів:

 • Порядок купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом ( «Порядок»); та
 • Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії («РРА» від «Power Purchase Agreement»).

Ці документи важливі не лише для запровадження нового ринку електричної енергії, але й для подальшого росту виробництва електричної енергії із відновлюваних джерел енергії («ВДЕ») та залучення інвестицій. На РРА та Порядок у першу чергу звертатимуть увагу інвестори під час розгляду можливості фінансування проекту ВДЕ. Тому затвердження цих документів повинно сприяти інвестуванню у проекти ВДЕ в Україні.

Що таке РРА та pre-РРА?

Договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та виробником ВДЕ або РРА – це договір у встановленій НКРЕКП типовій формі для з 1 липня 2019 продажу виробленої електричної енергії із ВДЕ (за вирахування електроенергії для власних потреб) за «зеленим» тарифом гарантованому покупцю.

З вересня 2017 року змінами до чинної примірної форми РРА було передбачено укладання попередніх договорів – pre-РРА для виробників, які мають намір виробляти електричну енергію із ВДЕ. Для укладання pre-PPA було достатньо лише звернутися до ДП «Енергоринок», тому цією можливістю вже скористалось багато майбутніх виробників енергії з ВДЕ. Порядком також передбачена можливість укладання pre-РРА за умови надання певних документів за проектом ВДЕ.

Чому РРА важливий для отримання фінансування проектів ВДЕ? Для залучення фінансування під проекти ВДЕ інвесторам необхідні підтвердження та гарантії оплати виробленої електричної енергії із ВДЕ за «зеленим» тарифом. Таким підтвердженням оплати зазвичай слугує РРА. Під час структурування фінансування досить часто зобов’язання по РРА стають предметом застави. Тому для реалізації проектів ВДЕ важливо мати встановлену типову форму банківського договору купівлі- продажу («bankable РРА»), яка відповідатиме вимогам фінансових установ.

Банківський договір купівлі-продажу або bankable РРА є важливою умовою залучення фінансування для проектів ВДЕ. Від наявності саме bankable PPA може залежати рішення щодо виділення коштів та обсягів цього фінансування.

Яким вимогам повинен відповідати bankable PPA? На думку Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) bankable PPA не означає повний захист кредитора від ризиків у проекті. Проте, він повинен включати:

 • справедливий розподіл ризиків між сторонами;
 • передбачуваність основних умов договору, таких як платежі або відповідальність сторін;
 • наявність механізмів та процедур для вирішення проблемних питань, таких як невиконання зобов’язань або форс-мажор.

Загалом новий РРА розроблений на основі поточного примірного договору, який був приведений до вимог bankable PPA у вересні 2017 року відповідними змінами до постанови НКРЕКП у співпраці з ЄБРР, Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Корпорацією приватних закордонних інвестицій США (OPIC). У той же час оприлюдненні НКРЕКП у вересні 2018 року проекти РРА та Порядку містять також нові умови, які можуть бути корисними для подальшого розвитку проектів ВДЕ, але потребують доопрацювання.

Що передбачає новий РРА та Порядок?

Документи містять наступні позитивні умови для подальшого розвитку відновлюваної генерації у новому ринку електричної енергії:

 • Авансові платежі виробникам ВДЕ по РРА;

До 31 грудня 2017 року ДП «Енергоринок» здійснювало платежі виробникам ВДЕ за електроенергію кожного банківського дня. Проте, з 1 січня 2018 року платежі за електроенергію виробникам ВДЕ здійснюються без авансових платежів до 15 числа місяця наступного за розрахунковим на підставі отриманого акту про виробіток. У запропонованій редакції Порядку та РРА пропонується повернення авансових платежів виробникам ВДЕ до 15 числа та 25 числа розрахункового місяця, що може мати позитивний ефект для оцінки проектів ВДЕ з метою залучення фінансування.

 • Безоплатне вирішення спорів Регулятором;

Важливим нововведенням Порядку є можливість звернення до НКРЕКП для вирішення спорів відповідно до Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Даний Порядок щодо врегулювання спорів ще не прийнятий НКРЕКП. Однак, у проекті передбачений безоплатний розгляд скарг Регулятором протягом двох місяців. Звернення до Регулятора для вирішення спорів – це право виробників ВДЕ, яке не обмежує виробників ВДЕ звернутися до суду.

 • Механізм заміни ДП «Енергоринок» на гарантованого покупця.

З дати початку дії нового ринку електричної енергії гарантований покупець є правонаступником ДП «Енергоринок» за укладеними РРА, як зазначається у законі України «Про ринок електричної енергії». Тому розробниками Порядку запропонований механізм заміни сторони зобов’язання шляхом укладання трьохсторонньої угоди про зміну сторони зобов’язання за РРА між виробником ВДЕ, ДП «Енергоринок» та гарантованим покупцем. З одного боку, запропонований механізм трьохсторонньої угоди відповідає практиці заміни сторони за укладеним договором та не повинен викликати запитання у інвесторів. З іншого боку, порядок звернення для укладання додаткової угоди потребує доопрацювання. Отже, крім зазначених позитивних змін, є питання, що потребують додаткового обговорення перед прийняттям нового РРА та Порядку.

На що варто звернути увагу?

Для більш ефективного переходу до нового ринку електричної енергії в РРА та Порядку варто врахувати наступні питання:

 • Прогнозування та відповідальність за небаланси;

Питання прогнозування та відповідальності за небаланси – є найбільш складними на ринку електричної енергії України. В умовах залежності від погодних умов виробникам ВДЕ складно давати точні прогнози виробітку електричної енергії, що може призводити до відповідальності за небаланси. Проте, у Порядку не враховані всі встановлені Правилами ринку можливості по корегуванню прогнозів виробітки електричної енергії для виробників ВДЕ. Крім того, законом «Про ринок електричної енергії» всі виробники ВДЕ були об’єднані у єдину балансуючу групу щоб компенсувати зустрічні небаланси, проте Порядком це не враховано.

 • Перелік документів для гарантованого покупця за укладеним з ДП «Енергоринок» РРА;

Гарантований покупець є правонаступником ДП «Енергоринок» за укладеними РРА з дати початку дії нового ринку електричної енергії. Однак, згідно проекту Порядку для укладання угоди про заміну ДП «Енергоринок» на гарантованого покупця необхідно надати документи, що підтверджують право володіння чи користування земельною ділянкою, дозвіл на виконання будівельних робіт та копію укладеного договору про приєднання до електричних мереж.

Проектом Порядку надання зазначених документів передбачено при укладанні нового РРА. При цьому із Порядку не зрозуміло на якій підставі ці документи вимагаються для вже укладених РРА при заміні сторони за договором. По суті за такими умовами Порядку виробники ВДЕ проходять повторно процедуру укладання нового РРА, що не відповідає положенням закону «Про ринок електричної енергії». З огляду це, Порядок потребує доопрацювання в цій частині.

 • Розірвання pre-PPA у разі затримки будівництва проекту ВДЕ;

Ще одна умова, яка вимагає додаткового уточнення – це можливість розірвання pre-PPA гарантованим покупцем у разі не введення в експлуатацію об’єкта електроенергетики протягом трьох років з дати реєстрації декларації про початок робіт або отримання дозволу. Вказана умова потребує уточнення, оскільки строки будівництва визначаються проектом будівництва, які можуть перевищувати три роки.

Отже, прийняття РРА та Порядку дуже важливе не лише для впровадження нового ринку електричної енергії, а також для подальшого розвитку виробництва електроенергії із ВДЕ. Проте РРА та Порядок містять положення, що потребують подальшого доопрацювання та обговорення разом із виробниками ВДЕ.

Подібні публікації

26 Січня 2023

Публікації

Гра з тінню: чим небезпечні нелегальні казино та звідки вони беруться?
24 Січня 2023

Публікації

Хто за все заплатить: як рітейлу фіксувати збитки та на які варіанти відшкодування можна розраховувати
19 Січня 2023

Публікації

Закон № 2805-ix: аналіз Sayenko Kharenko
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.