Зміни до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Швейцарією

Що відбулося?

24 січня 2019 року Україна та Швейцарія підписали Протокол (далі – Протокол) про внесення змін до Конвенції між Урядом України й Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи й капітал (далі – Конвенція).

Повний офіційний текст Протоколу української мовою до сьогодні не оприлюднено. Цей огляд підготовано за матеріалами прес-релізу Міністерства фінансів України й Протоколу німецькою мовою, доступного на сайті уряду Швейцарії за посиланням.

Протокол вносить такі основні зміни:

 • Ставку податку на репатріацію під час виплати процентів установлено в розмірі 5% замість поточної ставки в розмірі 10%. Протокол передбачив низку винятків, за яких ставку можуть зменшити до 0%, котрі, однак, обмежено випадками, коли трансакції, за яких виплачують проценти, відбуваються із залученням договірної держави.
 • Ставку податку на репатріацію під час виплати роялті встановлено на рівні 5% замість поточних ставок у розмірі 10 або 0%, залежно від типу об’єкта інтелектуальної власності.
 • При оподаткуванні дивідендів, для застосування ставки податку на репатріацію в розмірі 5% частку кваліфікованої участі в дочірній компанії знижено з 20 до 10%.
 • Запроваджено тест на основну мету (англ.: principal purpose test (PPT)), що є одним з інструментів боротьби з ухиленням від сплати податків, призначеним, щоб не допустити зловживання пільгами, які надає Конвенція. Якщо буде доведено, що однією з основних цілей трансакції є одержання пільг, передбачених Конвенцією, у наданні таких пільг може бути відмовлено.
 • Статтю Конвенції про обмін податковою інформацією доповнено відповідно до міжнародних стандартів обміну інформацією на вимогу. Обидві держави розширюють можливості для обміну податковою інформацією без застережень щодо національного податкового інтересу й банківської таємниці.
 • Запроваджено процедуру взаємного узгодження в арбітражі спорів, пов’язаних з Конвенцією.

 Хоча наразі не визначено, коли Протокол набере чинності, обидві держави зобов’язані до цього виконати всі ратифікаційні процедури. В Україні Протокол має ратифікувати Верховна Рада України.

Що несуть із собою зміни?

 • Протокол має на меті узгодження тексту Конвенції з останньою версією «Модельної конвенції ОЕСР» і демонструє прагнення обох договірних держав до здійснення заходів у межах програми запровадження пакета мінімальних стандартів BEPS («План заходів ОЕСР із протидії розмиванню податкової бази й переміщення прибутку»).
 • Потрібно врахувати зміну ставок оподаткування роялті й процентів під час планування майбутніх операцій.
 • Тест на основну мету вимагає, щоб угоди або трансакції ґрунтувалися на діловій меті, і покликаний боротися зі штучними структурами, створеними винятково для одержання податкових пільг. Якщо результати тесту на основну мету будуть негативні, стороні трансакції можуть відмовити у наданні передбачених Конвенцією пільги (як-от зменшення ставки оподаткування дивідендів, роялті, приросту капіталу, платежів за оренду; винятки з поняття «постійних представництв» іноземних компаній; податкові зарахування тощо).

 Отже, українській компанії, що не зможе продемонструвати реальну ділову мету для трансакції зі швейцарською компанією, відмінну від винятково податкової, тобто від прагнення одержати податкові пільги, може бути відмовлено у наданні будь-яких пільг за Конвенцією. На сьогодні не визначено, як українські податкові органи й суди застосовуватимуть на практиці цей новий засіб боротьби з ухиленням від сплати податків. За таких обставин вважаємо, що варто чекати на нову хвилю податкових спорів, пов’язаних з тестом на основну мету.

 

 • Потенційне посилення обміну податковою інформацією. Що це означає на практиці?

 

­       Потрібна особлива увага з боку українських кінцевих бенефіціарних власників і/або власників рахунків у швейцарських банках, чию інформацію можуть розкрити на вимогу українських податкових органів через уведення в дію нових вимог до двостороннього обміну інформацією.

 

­       Загальна тенденція до податкової прозорості сягає далеко за межі обміну інформацією на вимогу. Так, наприклад, чинні у Швейцарії правила обміну інформацією щодо податкових роз’яснень (захід № 5 із плану BEPS) вимагають надання Швейцарією іншій країні детальної інформації про ухвалені у Швейцарії податкові роз’яснення, через ненадання якої можуть виникнути сумніви щодо дотримання заходів протидії розмиванню податкової бази й виведенню прибутку. Це особливо важливо враховувати українським групам, до складу яких належать швейцарські компанії, якщо швейцарсько-українські торгові, фінансові або ІР-трансакції залежать від податкових роз’яснень, ухвалених у Швейцарії.

Кого можуть торкнутися зміни?

 • Транснаціональних корпорацій з компаніями в Україні та Швейцарії, які планують здійснювати платежі з України до Швейцарії й навпаки.
 • Українських груп компаній зі швейцарським елементом як холдинг, фінансова, торговельна компанія, а також компанія — власник прав на об’єкти інтелектуальної власності (ІР-прав).
 • Українських підприємств, чиїми контрагентами є непов’язані компанії зі Швейцарії та які планують здійснювати платежі з України до Швейцарії й навпаки.
 • Українських громадян з корпоративними та/або фінансовими зв’язками у Швейцарії (кінцевих бенефіціарних власників, власників банківських рахунків у швейцарських банках тощо).

Що робити компаніям?

Українським компаніям, діяльність яких може підпадати під дію Конвенції та Протоколу, слід розглянути можливість зміни нинішніх або запланованих корпоративних чи фінансових структур і трансакцій за участю швейцарської сторони, зважаючи на такі аспекти:

 • Чи можуть вплинути зміни, внесені Протоколом, на трансакцію або податкові пільги.
 • Чи можуть будь-які ознаки трансакції вказувати на її штучний характер.
 • Чи виконані вимоги достатнього рівня присутності до запланованої трансакції, чи треба й можливо покращити рівень їхнього виконання.

а кінцевим бенефіціарним власникам / власникам рахунків у швейцарських банках слід урахувати:

 • Наслідки запровадження нових ставок оподаткування. Швейцарія утримує в односторонньому порядку податок на репатріацію за ставкою 35% з виплат процентів за користування коштами, розміщеними на рахунках у швейцарських банках. Відповідно до чинних положень Конвенції ставка цього податку може бути знижена до 10%. Після набрання Протоколом чинності пільгову ставку податку на репатріацію зменшать до 5%, що є позитивною зміною.
 • Наслідки усунення посилання на банківську таємницю як на єдину причину для відмови договірних держав від обміну податковою інформацією. Клієнтам слід також ураховувати можливість українських державних органів одержувати в межах обміну інформацією банківську або податкову інформацію, яку на сьогодні збирають швейцарські банки, податкові та/або інші компетентні органи.

Якщо в процесі аналізу будуть виявлені будь-які негативні ознаки, бажано розглянути можливість унесення відповідних змін. Найкращий час для проведення такого аналізу й унесення змін — до вступу Протоколу в дію.

Як ми можемо допомогти?

Ми будемо раді допомогти з розв’язанням питань щодо імплементації Протоколу, а зокрема:

 • Оцінити потенційний вплив змін на теперішні та/або заплановані структури чи трансакції.
 • Запропонувати вирішення, пов’язані зі структуруванням і плануванням, де це можливо.
 • Допомогти з розробкою потрібних обґрунтувань щодо виконання вимог законодавства для забезпечення права на одержання податкової пільги.

Якщо виникнуть запитання, просимо звертатися до партнера податкової практики Світлани Мусієнко.

Подібні новини

26 Січня 2023

Новини

Кабінет Міністрів України продовжив дії Постанов, прийнятих у 2015 році, що накладають обмеження на ввезення товарів, що походять з російської федерації
23 Серпня 2022

Новини

Sayenko Kharenko створила комплексний огляд підходів до оподаткування у різних країнах
23 Серпня 2022

Новини

З 17 серпня 2022 року звільняються від оподаткування ввізним митом товари, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.